Wifi-tracking in de winkel(straat): inbreuk op de privacy?

Rapport

Auteur: B.F.E. Bosch, prof. dr. N.A.N.M. van Eijk
Bron: Instituut voor Informatierecht

Tegenwoordig wordt de consument op steeds grotere schaal gevolgd via de wifi-signalen die smartphones uitzenden. Inzicht in hoe consumenten zich gedragen in een winkel levert commerciële voordelen op voor de winkeliers, maar ook risico’s voor de persoonlijke levenssfeer. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens is gegevensverwerking via wifi-tracking toegestaan, mits wordt voldaan aan de strenge eisen die de wet stelt. Ter vergelijking wordt gekeken naar de regulering van wifi-tracking in de Verenigde Staten.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Privacy