Winkelgebied van de Toekomst - Lessen voor de Praktijk

Rapport

Auteur: Arjan Raatgever, Hans-Hugo Smit en Joost Nicasie
Bron: Platform 31

Winkelgebieden in Nederland veranderen in hoog tempo. Enkele grote kernwinkelgebieden worden sterker, terwijl veel kleinere en minder centraal gelegen winkelgebieden te maken hebben met verschraling en toenemende leegstand. Consumenten maken scherpere keuzes. Zelfstandige winkeliers en ketens gaan failliet. Andere ondernemingen werken aan nieuwe formules, waarbij de grenzen tussen branches, online en offline, detailhandel en horeca vervagen. Ook overige belanghebbenden in winkelgebieden – zoals vastgoedeigenaren, gemeenten, makelaars, provincies en projectontwikkelaars – zijn op zoek naar nieuwe perspectieven, businessmodellen en rollen. Het huidige speelveld kenmerkt zich door een mix van overlevingsdrang, onderhandeling en een sterke wil tot innovatie.

Publicatie downloaden

Deze publicatie is opgebouwd rondom de 4 thema’s kennis, visie, publiek-private synergie en aanpak en beheer. Aan elk thema is een hoofdstuk gewijd, waarin in totaal 13 strategische aanbevelingen worden gedaan om te komen tot toekomstbestendige winkelgebieden.


Deel deze pagina

Retailsector