Reparatie van kleding

Tot reparatie van kleding worden ambachtswinkels gerekend met hoofdactiviteit het repareren van kleding voor consumenten. 

Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze bedrijven is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens gebruikt van de Locatus-branche: Kledingreparatie (kledinghersteller). Hier valt niet onder, de Locatus branche: Kleermaker.

Naast info over 'Reparatie van kleding' biedt Retail Insiders ook informatie over het ambacht 'Kleermaker'. Selecteer hiervoor in het dashboard de betreffende branche in het dropdown menu of de factsheet onder branches.

Winkelstructuur

De winkelstructuur geeft informatie over het aantal fysieke verkooppunten (bron: Locatus). Er is geen informatie beschikbaar over het aantal ondernemingen (een onderneming kan meerdere fysieke verkooppunten hebben, zo ook webshops).

Samenwerkingsvorm

Bij het aantal fysieke verkooppunten per samenwerkingvorm wordt onderscheid gemaakt tussen formule/ketenbedrijven en zelfstandigen. De bron Locatus registreert een verkooppunt als formule indien er wereldwijd zeven of meer vestigingen zijn, óf indien een onderneming meer dan 100 werknemers in dienst heeft, en toch minder dan 7 vestigingen.

Bestedingen

Voor een aantal productgroepen die relevant zijn voor deze branche is de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (x € 1 mln. incl. BTW) weergegeven. Het betreft de som van bestedingen aan de productgroep over alle afzetkanalen, mogelijk ook buiten de branche, in binnenland en buitenland en zowel offline als online.