Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen

Tot reparatie van uurwerken en juweliersartikelen worden ambachtswinkels gerekend die consumentenaritkelen op het gebied van uurwerken en sieraden (geen imitatie) repareren.

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze bedrijven zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is de volgende SBI-code gebruikt: (9525) Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen. Deze klasse omvat: - reparatie van uurwerken en sieraden: - direct graveren van sieraden voor particulieren. 

Naast informatie over de Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen, biedt Retail Insiders ook informatie over:
- Detailhandel: Winkels in juweliersartikelen en uurwerken
- Ambachtelijke vervaardiging van edelstenen en sieraden

Selecteer hiervoor in het dashboard de betreffende branche in het dropdown menu of de betreffende fastsheet onder branches.

Omzet & Ontwikkeling

Weergegeven is de absolute omzet (x €1 mln. excl. btw) van bedrijven gevestigd in Nederland en de ontwikkeling (%) ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Niet-consumenten omzet betreft dat deel van de netto omzet dat niet uit detailhandelsactiviteiten (verkoop aan consument) voortkomt, maar door verkoop aan bedrijven en instellingen. 
Fysieke winkelomzet betreft dat deel van de omzet dat via de winkel (toonbank) wordt verkocht 
Niet-in-de winkel omzet betreft het deel van de multichannel detailhandelsomzet dat via andere kanalen dan de fysieke winkel (o.a. internetkanaal) wordt verkocht. Bedrijven ingedeeld in de SBI “Detailhandel via postorder en internet” (4791) (hoofdactiviteit online) vallen hier niet onder. 

Kwartaal omzetontwikkeling

Omzetontwikkeling op kwartaalbasis van de branche in % ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het betreft de omzet van in-wezen fysiek georienteerde bedrijven die tevens online kunnen verkopen. Exclusief de omzet van in-wezen-online georienteerde bedrijven, ook wel 'pure' webshops genoemd.

Omzetkengetallen

De omzet per winkel, omzet per fte (fulltime equivalent) en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 winkelvloeroppervlakte (wvo) is gebaseerd op cijfers van CBS (omzet) en Locatus (m2 wvo). Peildatum Locatus: juli van het betreffende jaar.  

Een stijging van de omzet per variabele (x €1.000 excl. btw) in de loop van de jaren is een maat voor een verbetering van de productiviteit en vice versa.

Let op: In de hier getoonde omzet per m2 wvo zijn correctiefactoren toegepast ter overbrugging van de verschillen in metingen van aantal vestigingen tussen CBS en Locatus. Door verschil in meetmethode en definitie wordt afgeraden zelf gegevens uit de twee bronnen op elkaar te delen, dan wel te vermenigvuldigen.

Ondernemingen

Het aantal ondernemingen betreft detailhandelsbedrijven waarvan online verkoop niet de hoofdactiviteit is. Een onderneming kan meer dan één vestiging omvatten en mogelijk ook een webshop. 

Bestedingen

Voor een aantal productgroepen die relevant zijn voor deze branche is de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (x € 1 mln. incl. BTW) weergegeven. Het betreft de som van bestedingen aan de productgroep over alle afzetkanalen, mogelijk ook buiten de branche, in binnenland en buitenland en zowel offline als online.

Arbeidsmarkt

Onderstaand kerncijfers over de arbeidsmarkt.