Bewerken van edelstenen & vervaardiging sieraden

Tot de ambacht 'bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden' worden ambachtwinkels gerekend die dit doen voor consumenten. 

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze bedrijven zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "3212 Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatie)" gebruikt. Deze klasse omvat: - bewerking van parels; - bewerking van edel- en halfedelstenen, incl. industriële, synthetische of gereconstrueerde stenen; - diamantbewerking; - vervaardiging van sieraden (waaronder horlogebandjes) en juwelen van edele, onedele of edel geplateerde metalen; - vervaardiging van sieraden en juwelen van edel- of halfedelstenen; - vervaardiging van edelsmeedwerk van edele, onedele of edel geplateerde metalen, zoals van tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, voorwerpen voor erediensten. Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van artikelen (geen sieraden e.d.) van onedele metalen geplateerd met edelmetaal ( 2599 ); - vervaardiging van metalen horlogekasten en -banden ( 2652 ); - vervaardiging van metalen horlogebandjes van niet-edelmetaal ( 3213 ); - vervaardiging van imitatiesieraden ( 3213 ); - vervaardiging van kunstvoorwerpen van edele metalen ( 9003 ); - reparatie van juweliersartikelen ( 9525 ).

Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze bedrijven is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens gebruikt van de Locatus-branche: "Edelsmid", dit betreft fabricatie van sieraden, veelal op maat of op bestelling.

Naast informatie over de Ambachtelijke vervaardiging van edelstenen en sieraden, biedt Retail Insiders ook informatie over:
- Detailhandel: Winkels in juweliersartikelen en uurwerken
- Ambacht: Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen
Selecteer hiervoor in het dashboard de betreffende branche in het dropdown menu of de factsheet onder branches.

Omzet & Ontwikkeling

Weergegeven is de absolute omzet (x €1 mln. excl. btw) van bedrijven gevestigd in Nederland en de ontwikkeling (%) ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Niet-consumenten omzet betreft dat deel van de netto omzet dat niet uit detailhandelsactiviteiten (verkoop aan consument) voortkomt, maar door verkoop aan bedrijven en instellingen. 
Fysieke winkelomzet betreft dat deel van de omzet dat via de winkel (toonbank) wordt verkocht 
Niet-in-de winkel omzet betreft het deel van de multichannel detailhandelsomzet dat via andere kanalen dan de fysieke winkel (o.a. internetkanaal) wordt verkocht. Bedrijven ingedeeld in de SBI “Detailhandel via postorder en internet” (4791) (hoofdactiviteit online) vallen hier niet onder. 

Omzetkengetallen

De omzet per winkel, omzet per fte (fulltime equivalent) en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 winkelvloeroppervlakte (wvo) is gebaseerd op cijfers van CBS (omzet) en Locatus (m2 wvo). Peildatum Locatus: juli van het betreffende jaar.  

Een stijging van de omzet per variabele (x €1.000 excl. btw) in de loop van de jaren is een maat voor een verbetering van de productiviteit en vice versa.

Let op: In de hier getoonde omzet per m2 wvo zijn correctiefactoren toegepast ter overbrugging van de verschillen in metingen van aantal vestigingen tussen CBS en Locatus. Door verschil in meetmethode en definitie wordt afgeraden zelf gegevens uit de twee bronnen op elkaar te delen, dan wel te vermenigvuldigen.

Ondernemingen & Winkelstructuur

Het aantal ondernemingen betreft detailhandelsbedrijven waarvan online verkoop niet de hoofdactiviteit is. Een onderneming kan meer dan één vestiging omvatten en mogelijk ook een webshop. Het aantal verkooppunten, betreft de fysieke verkooppunten. 

Let op: Door verschil in definitie en meetmethode wordt afgeraden het aantal verkooppunten (bron: Locatus) en het aantal ondernemingen (CBS) op elkaar te delen dan wel te vermenigvuldigen.  

Bestedingen

Voor een aantal productgroepen die relevant zijn voor deze branche is de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (x € 1 mln. incl. BTW) weergegeven. Het betreft de som van bestedingen aan de productgroep over alle afzetkanalen, mogelijk ook buiten de branche, in binnenland en buitenland en zowel offline als online.

Arbeidsmarkt

Onderstaand kerncijfers over de arbeidsmarkt.