Den Helder: lef en lange adem

De nieuwe bibliotheek en schouwburg zijn inmiddels in de prijzen gevallen en gevels worden en masse opgeknapt. Den Helder is erin geslaagd om het stadshart een flinke boost te geven.

“Samenwerken en de krachten bundelen met de andere gemeenten en de provincie is noodzakelijk en brengt ons allemaal verder.” Aan het woord is Lolke Kuipers, wethouder Stadsontwikkeling (en detailhandel) in Den Helder. “De uitdagingen in onze stad zijn namelijk niet uniek. Het is goed om van elkaar te horen waar andere gemeenten mee worstelen en wat hun oplossingen zijn."

"Het succes in Den Helder komt ten eerste door lef, doorzettingsvermogen en een lange adem. Het is niet eenvoudig om winkelstraten van het centrum af te knippen, regels los te laten en bestemmingen te wijzigen. Maar het kan wél! Wij werken sinds 2007 planmatig aan onze binnenstad, maar het winkellandschap verandert continue. Het is een interactief proces waarbij we steeds scherp en kritisch moeten blijven. De stip op de horizon blijft het hetzelfde, maar de weg ernaar toe ligt niet vast.”

Slingers

“De belangrijkste succesfactor is samenwerking. Sámen werken aan de binnenstad. Met Woningstichting Den Helder, Zeestad (uitvoeringsmaatschappij voor stedelijke vernieuwing), onze ondernemers, vastgoedeigenaren, citymarketing, bewoners etc. Als overheid kan je immers alleen de slingers ophangen; anderen bouwen het feestje. En wat voor feest! Wat je absoluut nodig hebt is successen en resultaten op korte termijn. Dat motiveert. Ik ben op zoek gegaan naar het laaghangend fruit. We hebben nu een duidelijk actieprogramma om de leegstand terug te dringen en de openbare ruimte gaat op de schop. Het meest succesvolle verhaal is ons gevelverbeteringsfonds. In het kernwinkelgebied kunnen vastgoedeigenaren subsidie krijgen voor het opknappen van de gevels. Inmiddels zijn ruim 25 gevels opgeknapt en staan er nog een aantal op de planning. Dit geeft een enorme boost aan het stadshart en dit ziet iedereen! Geweldig is natuurlijk ook dat onze nieuwe bibliotheek en onze nieuwe schouwburg grote prijzen binnenslepen. Zij onderstrepen de belangrijke sociale functie van de binnenstad. Ja, daar ben ik heel trots op.”

Bron: Retailland.nl


Deel deze pagina

case home Retailagenda Winkelstructuurtransformatie