Retail Innovatie Centrum Limburg

Provincie, MKB Limburg, Gilde Opleidingen en de gemeente Roermond hebben het initiatief genomen om een expertise- en innovatiecentrum voor de detailhandel in de Limburg op te zetten, het Retail Innovatie Centre (RIC). De missie van het RIC is het futureproof maken van de retailbranche in Limburg via de volgende programmalijnen:

Prikkelen en inspireren

RIC prikkelt en inspireert door nieuwe trends en ontwikkelingen bij ondernemers onder de aandacht te brengen. Dat doet het centrum onder meer met het Retail Innovatie Festival in Roermond en de tours langs koplopers in Limburgse steden. Naast events probeert het RIC vooral in te spelen op vragen van ondernemers. Bijvoorbeeld met het organiseren van een workshop 'klantgerichte verkoop'. Op verzoek van een groep ondernemers trouwens.

Makelen en schakelen

Het RIC werkt samen met het onderwijs, de brancheverenigingen, de lokale overheden en met landelijke organisaties als Retailagenda en Future Proof Retail. Inmiddels draait de pilot 'RIC Connect': een online platform waar vraag en aanbod van retailers onderling gematched worden. Behalve het verbinden van ondernemers, heeft RIC ook een belangrijke rol in het verbinden van de citymanagers als facilitator van het Limburgse citymanagersoverleg.

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

Er zijn diverse projecten opgezet om de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijste verbeteren. Vanuit de minor Innovatief ondernemerschap van hoge school Zuyd zijn vier groepen studenten en een aantal retail ondernemers aan de slag gegaan met enkele uiteenlopende vraagstukken. In samenwerking met de Retail & Business Academy is er ook aandacht voor
de ontwikkeling van de retail professional, via het ontsluiten van een compleet cursuspakket.

Living lab functie

Het RIC fungeert in diverse projecten ook als 'fysiek' lab, waaronder het In-Store Futurelab, onderdeel van het Future Proof Retail-programma. Dit nieuwe lab richt zich op skills-ontwikkeling van medewerkers in de food retail (supermarkten). En organiseert rondetafelgesprekken met diverse foodretailers. Uiteindelijk zal het lab een store-in-store opzetten over toekomstig werken in een supermarkt.

Lessons learned:

  • De retailer is niet makkelijk te enthousiasmeren. Dat vraagt om een lange adem en een gedegen aanpak. Uit de ervaringen blijkt ook, dat niet iedereen even makkelijk is mee te krijgen. Een grote groep ondernemers wil namelijk helemaal niet innoveren. Daarom legt het RIC de focus op retailers die willen, maar wel hulp nodig hebben.
  • Retailers hebben chronisch tijdgebrek. En dat heeft invloed op het aantal inschrijvingen van retailers op projecten en events.
  • De citymanagers zijn een belangrijke partij in het bereiken van de retailers.
  • Het is belangrijk om koplopers in de retail meer in de schijnwerpers te zetten. Want retailers vinden het interessant om van elkaar te leren.
  • Projecten met het onderwijs zijn soms lastig op te zetten. Door het curriculum en de planning van de onderwijsinstelling.
  • Retailers zijn niet op zoek naar een fysiek inlooppunt voor het stellen van vragen, maarweten het RIC nu wel via andere media te vinden.
  • Ondernemers en studenten vinden de samenwerking zeer prettig, inspirerend en positief. Het RIC heeft een belangrijke rol in het leggen van de juiste verbindingen.

Deel deze pagina

case home Retailagenda