Smart Shopping Den Haag

Gemeente Den Haag kent al jaren een actief retailbeleid waarin innovatie een belangrijke rol speelt. Met het programma Smart Shopping stimuleert zij retailers en winkelgebieden om te innoveren. Hierbij richt zij zich op het versterken van winkelgebieden aan de hand van innovatie en het omarmen van nieuwe technieken. Hierbij staat SMART niet alleen voor 'slim', maar ook voor service, makkelijk, aantrekkelijk, relevant en toegankelijk. Oftewel, samen met (collectieve) retailers en professionals aan de hand van slimme en praktische tools optimaal inspelen op de veranderende wensen en behoeften van de consument.

Smart Shopping kent de volgende twaalf pijlers:

 1. open data
 2. online shopping platform
 3. loyalty
 4. smart parking
 5. mobiel betalen
 6. afhalen en bezorgen
 7. service en gastvrij
 8. online/offline
 9. profilering winkelgebieden
 10. profilering 'local heroes'
 11. marketing en events
 12. retail living lab

Vanuit Smart Shopping worden diverse projecten (Storey, Marketingboost, store of the future) opgezet met als doel innovatieve oplossingen en concepten te implementeren die bijdragen aan het verder versterken van Haagse winkelgebieden. Projecten van Smart Shopping zijn vraaggestuurd en worden samen met betrokkenen en belanghebbenden vormgegeven.

Lessons learned:

 • Het Haags Retailpunt speelt een belangrijke rol als servicepunt. Zij hebben dagelijks contact met ondernemers. Hierdoor kunnen ze goed de wensen en verlangens van ondernemers boven water halen. Strategische partnerships zijn cruciaal voor kennis en draagvlak in het programma. Zo speelt de inzet van lectoren en studenten van de Haagse Hogeschool een belangrijke rol. Partners zoals de Haagse Hogeschool, Google, start-ups, verschillende retailprofessionals en lokale experts dragen bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het programma.
 • Belang van data verzamelen en toepassen. Denk aan consumentenonderzoek, leegstand en demografische ontwikkelingen.
 • Nieuwe initiatieven aantrekkelijk maken. Ondernemers zijn druk, waardoor het lastig is hun aandacht te trekken vooreen nieuw project. MarketingBoost spreekt ondernemers aan en is makkelijk te onthouden.
 • Projecten waarin intensief en lang wordt samengewerkt, hebben meer kans van slagen. Vanuit de Haagse Hogeschool hielpen studenten voor langere tijd ondernemers met de ontwikkeling en uitvoering van een socialemediastrategie. Dit zorgde voor een structurele verandering bij ondernemers in hun socialemedia-aanpak.
 • Wees niet bang om iets gewoon te proberen. Niet alles hoeft te lukken en het resultaat hoeft niet vooraf vast te staan. Al doende ontdek je wat werkt en waar de behoefte ligt. Kortom, 'leren door te doen'.

Deel deze pagina

case home Retailagenda