Disclaimer

Retail Insiders bevat data en informatie die met grote zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan Retail Insiders, noch de bureau’s betrokken bij databewerkingen zoals Panteia, geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Retail Insiders en Panteia aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen of op acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze notitie.