Beleef de fysieke winkel op afstand

Beleef de fysieke winkel op afstand

De meeste fysieke winkels zijn in de afgelopen jaren in toenemende mate geconfronteerd met de nadelige gevolgen van veranderend klantgedrag en online concurrentie. De COVID-19 pandemie heeft deze ontwikkeling verder versterkt. De verwachting is dat consumenten ook na deze crisis in grotere mate online aankopen zullen doen en dat winkeliers op de toegenomen behoefte aan winkelen op afstand in moeten spelen.

Niet elke MKB-winkelier beschikt echter over de middelen en kennis om zijn diensten succesvol via een webwinkel te leveren en daarbij te concurreren met mogelijk grotere en meer ervaren partijen. Er zijn evenwel MKB-winkeliers die zonder webwinkel hun klanten tijdens de COVID-19 crisis virtueel van dienst konden zijn door de innovatieve inzet van bijvoorbeeld videobellen, livestreams en augmented reality. Dergelijke technologieën geven MKB-winkeliers de gelegenheid winkelbeleving op afstand toe te passen, waarmee zij klanten, ongeacht hun locatie, een verrijkte, persoonlijke ervaring en dienstverlening kunnen bieden. Dit zou, gezien de verwachte toegenomen behoefte van klanten aan winkelen zonder fysiek in de winkel te zijn, het onderscheidend vermogen en de concurrentiepositie van de MKB-winkelier kunnen versterken.

Vooralsnog ontbreekt echter toegepaste kennis van de manieren waarop winkelbeleving op afstand effectief toegepast kan worden. Het doel van dit onderzoeksproject is dan ook deze manieren te achterhalen en een stappenplan te beschrijven om effectieve winkelbeleving op afstand te realiseren. De resultaten van het project zullen onder meer worden beschreven in een rapport en in een aantal vakpublicaties.

Partners
Het project, dat is gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, betreft een samenwerking tussen het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam (penvoerder), TMO Fashion Business School, het lectoraat Regio Ontwikkeling van Saxion en vier winkeliers (Chase Concept Store, DroomHout, Kees Smit Tuinmeubelen en MeubelBaas). De werkgemeenschap Customer Experience & In-Store Technologie van het lectorenplatform Retail Innovation zal optreden als adviesraad.

Hogeschool van Amsterdam, TMO Fashion Business School en Saxion Hogeschool

Naam: Beleef de fysieke winkel op afstand
Looptijd: Januari - oktober 2022