Cultuur, Retail en Stedelijke Kwaliteit

Verkenning door Hogeschool Rotterdam en Hogeschool van Amsterdam
De toekomst van de binnensteden in Nederland staat volop in de belangstelling. Het Ministerie van Economische Zaken heeft onlangs aangekondigd € 100 miljoen te investeren in de bevordering van vitale binnensteden en toekomstbestendige winkelgebieden. Transformaties zijn noodzakelijk en onvermijdelijk, met het oog op de veranderingen in de rol van retail en cultuur in stedelijke gebieden, maar ook door de ontwikkeling naar places to be. Daarin speelt de kwaliteit en waarde van verblijf, beleving en ervaring, die wordt geleverd door verschillende binnenstedelijke sectoren en actoren, een cruciale rol.

Deze uitdaging heeft de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam geïnspireerd tot een verkennend onderzoek naar de meerwaarde van de samenwerking van retail en cultuur voor de kwaliteit van stedelijke gebieden en voor elkaar. Verschillende stakeholders uit beide sectoren, waaronder Platform De Nieuwe Winkelstraat en Cultuurconnectie, participeren in deze verkenning die een jaar loopt. Een van de beoogde uitkomsten van de verkenning is het ontwerp van een langjarig project dat onderzoek, ontwikkeling en implementatie combineert.

Belofte van samenwerking
De belofte van de samenwerking tussen cultuur en retail voor stedelijke kernen is nog relatief onontgonnen. Of zij nut voor steden oplevert, is afhankelijk van de kwaliteit en waarde die verschillende bedrijven, organisaties en groepen burgers kunnen toevoegen. Dat geldt ongeacht hun oorsprong in retail of cultuur, of in een ander domein als de horeca. In het project Designing the place to be together gaat het om vragen als: Hoe kunnen cultuur en retail meehelpen de stedelijke opgaves op te pakken? Wie zijn de belangrijkste stakeholders en wat beogen zijn? Wat zijn de geschikte samenwerkingsmodellen en -mogelijkheden? Wat is de waarde die zij kunnen en willen toevoegen? Op welke wijze kunnen beide sectoren vruchten van de samenwerking plukken?

Thema’s
Meerdere thema’s waarop retail en cultuur elkaar en de stedelijke kernen kunnen versterken komen in het project aan bod. Zo is de bijdrage van retail en cultuur aan de inclusiviteit van de stad en aan de kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk. Ook is relevant hoe beide sectoren gezamenlijk sociale interactie en binnenstedelijke identiteit kunnen versterken en op welke wijze digitalisering daarop van invloed is. Daarnaast is de wijze waarop het in de stad beschikbare producten- en dienstenaanbod omgezet kan worden in economische waarde van belang. Ook is de gewenste rol van lokale overheden, financiers en vastgoedeigenaren en -beheerders een belangrijk thema. Verschillende servicedesignbureaus en stadsmakers buigen zich samen met de onderzoekers van de hogescholen over het ontwerpen van manieren om samenwerken van stakeholders vorm te geven.

Eerste resultaten

Hogeschool Rotterdam & Hogeschool van Amsterdam

Naam: Cultuur, retail & stedelijke kwaliteit

Looptijd: 1 juli 2021 - 1 juli 2022

Cases

Het project hanteert een tweetal cases om meer grip te krijgen op de kracht van de synergie van retail en cultuur. In Amsterdam wordt de ontwikkeling van synergie van cultuur en retail op en rond het Osdorpplein, met Theater De Meervaart als cultuurpodium, onder de loep genomen. Het herontwikkelingsproject Hart van Zuid met een belangrijke rol voor Theater Zuidplein is de case die in Rotterdam wordt belicht.

Team & Partners

Het project is een samenwerkingsverband van het lectoraat Creative Media for Social Change van de Hogeschool van Amsterdam (Tamara Witschge) en het Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam (Paul Rutten). Vanuit de HvA zijn Nadja van der Weide en Ruben Logies als onderzoekers betrokken, vanuit HR Maud van de Mosselaar en Melanie Domeni. Partners in het project zijn Platform de Nieuwe Winkelstraat, Cultuurconnectie, Donner Boekhandel, Live|Work, Design Innovation Group, Koos Service Design en IXIN – vastgoed, ruimte, retail. Hogeschool van Amsterdam treedt op als penvoerder.