Hoe beïnvloeden verschillen tussen landen de verkoop en het winkelen in cross-border e-commerce?

In cross-border e-commerce streven online retailers ernaar om de verkoopactiviteiten van hun webwinkel naar buitenlandse markten uit te breiden. De eerste studie van dit promotieonderzoek richt zich op de combinatie van strategisch oriëntaties en digitale marketing activiteiten die het succes bepalen van online retailers in buitenlandse markten. Het is een internationale studie onder kleine retailers in 20 Europese landen waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen online retailers die vanuit een ontwikkelde e-commerce markt uitbreiden naar het buitenland, en online retailers die dat doen vanuit een minder ontwikkelde markt. 

Cross-border e-commerce groeit de komende jaren sneller dan lokale e-commerce. In de tweede studie ligt de focus op consumenten die online winkelen in het buitenland waarbij wordt gekeken naar de invloed van het beeld wat een consument van een land heeft op het beeld wat de consument heeft van een webwinkel in dat land. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder ruim 1000 Europese consumenten over webwinkels in Amerika en China.

Eerste resultaten 

De Hogeschool van Amsterdam

Naam: Promotieonderzoek: Hoe beïnvloeden verschillen tussen landen de verkoop en het winkelen in cross-border e-commerce?

Looptijd: maart 2016 – 31 aug 2021 (mogelijke verlenging tot 31 aug 2022)