Responsible Applied AI (SPRONG)

Een krachtige onderzoeksgroep voor praktijkgericht onderzoek rondom Responsible Applied AI

De Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hogeschool Rotterdam (HR), Hogeschool Utrecht (HU) en de kernpartners Gemeenten Amsterdam en Rotterdam, Provincies Zuid-Holland en Utrecht, Cupola XS, Media Perspectives en CGI, hebben de ambitie om de komende acht jaar een krachtige onderzoeksgroep op te bouwen die regionaal en nationaal wordt (h)erkend als hét centrum voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van Responsible Applied AI.

Deze SPRONG-groep bouwt voort op bestaande onderzoeksgroepen met complementaire expertise van het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence van de HvA, het Datalab: Livinglab voor AI & Ethiek van HR en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de HU.

Responsible Applied AI methodologie
Huidig AI-onderzoek is veelal fundamenteel en op de technologie gericht en voorziet daarmee tot nu toe nauwelijks in antwoorden op vragen hoe AI op een verantwoorde wijze te implementeren. De SPRONG-groep verricht onderzoek naar verantwoorde AI oplossingen voor bedrijven en instellingen. Met de onderzoekservaringen en resultaten heeft de SPRONG-groep vervolgens het doel om een Responsible Applied AI methodologie te ontwikkelen die helpt om AI oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren.

Co-creatie in hybride leeromgevingen
Om deze methodologie te ontwikkelen, is kennisopbouw en -deling nodig die onderzoekers samen ontwikkelen met de beroepspraktijk. Startpunt is daarom de (door)ontwikkeling van drie hybride leeromgevingen rondom de toepassingsgebieden Retail, Zakelijke dienstverlening en Media, waarin ontwerpers, AI-ontwikkelaars, probleemeigenaren, eindgebruikers, onderzoekers en studenten samen optrekken. Gedurende het SPRONG-programma wordt het aantal toepassingsgebieden uitgebreid en waar mogelijk nationaal opgeschaald.
Aan iedere leeromgeving zijn specifieke opleidingen en praktijkpartners verbonden die meedenken over het programma. Doel is om vanuit de infrastructuur van de leeromgeving praktische tools, instrumenten, onderwijs en trainingen te ontwikkelen die breed inzetbaar zijn.

Ondersteunende infrastructuur
Centraal wordt een ondersteunende infrastructuur doorontwikkeld, waaronder processen en voorzieningen voor data-management en strategisch personeelsmanagement, een IT-Infrastructuur, trainingen en een impact-model.

Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht

Naam: SPRONG RESPONSIBLE APPLIED AI

Looptijd: januari 2022 - december 2024