Onderwijspagina

Op deze pagina maakt het Retail Innovation Platform inzichtelijk welke hogescholen retail-opleidingen aanbieden en waar veel retail-onderzoek door studenten kan worden uitgevoerd. Zo kan je toekomstige retailers, zoals werknemers, stagiaires en afstudeerders spotten en kan je voor een lokale onderzoeksopdracht direct contact opnemen met de juiste kennisinstelling om een verzoek voor zo’n studentenaanvraag neer te leggen.

bannen onderwijspagina retail innovation platform unsplash

Hogeschool Rotterdam

Adres:

Kralingsezoom 91
3063 ND Rotterdam

Opleiding: Ondernemerschap & Retail Management

Opleidingsvariant: Voltijd onderwijs

Typen studentonderzoek

Stageopdrachten (vanaf jaar 1 t/m 3), afstudeeropdrachten en projectgroepen van studenten en docenten in de gebieden:

 • Jaar 1: Onderzoek in projectgroepen voor (retail)bedrijven
 • Jaar 2: Onderzoek doen voor een eigen businessidee en dit testen in de markt.
 • Jaar 3: individuele stage + individueel onderzoek/advies voor een bestaand bedrijf & daarna in duo’s het advies implementeren in een bestaand bedrijf.
 • Jaar 4: Afstuderen in de vorm van korte onderzoeken voor stagebedrijf.

Opleiding: Nieuwe community managing new retail (start 2021)

De Community Managing New Retail is een nieuwe vierjarige HBO opleiding die zich compleet focust op de nieuwe kansen die zich voordoen in de retail. Tijdens deze opleiding willen wij gameplayers in de retail opleiden die weten waar zij retailkennis kunnen vinden, basis retailkennis snappen en voelen en deze direct kunnen toepassen in de retailomgeving.

Stageopdrachten (jaar 1 t/m 3) en afstudeeropdrachten zullen vormen van onderzoek zijn. De type onderzoeken zouden te maken kunnen hebben met vier bewegingen die wij (waarschijnlijk) centraal zullen stellen bij onze Community: in plaats van de klant de mens centraal stellen, digitalisering, van waardeketen naar ecosysteem en Het Nieuwe Werken.

Contactgegevens voor onderzoeks- en opleidingsvragen

 

Tom van den Boogaard
t.r.van.den.boogaard@hr.nl
06-27827566

Contactgegevens voor opleidingsvragen

Janine Slootmaekers@hr.nl
j.h.slootmaekers@hr.nl

logo hogeschool Rotterdam

Fontys Hogeschool Marketing & Management

Adres:

Rachelsmolen 1
5612 MA Eindhoven

Opleiding: Bachelor Ondernemerschap en Retail Management
Opleiding: Associate degree Ondernemerschap en Retail Management

Opleidingsvarianten: Voltijd en Duaal onderwijs

Typen studentonderzoek:

 • Stage & afstudeeropdrachten; type opdracht afhankelijk van bedrijfsleven
 • Studiejaar 2: Onderzoek voor kleine retailers voor het in kaart brengen van de meest relevante trends voor het bedrijf, de customer journey (zowel online als offline), de winkelpresentatie en de kwaliteit van het gastheerschap.
 • Studiejaar 2: Onderzoek om diverse bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te onderzoeken wat bepalend is voor het succes van de retailer. De student gaat op zoek naar High Performance elementen en bekijkt deze kritisch en schrijft een optimalisatieplan.

Contactgegevens voor onderzoeksvragen

Mail naar retail@fontys.nl

Contactgegevens voor opleidingsvragen

logo fontys hogeschool

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Adres:

Ruitenberglaan 31
6826 CC Arnhem

Opleiding: Ondernemerschap & Retail Management

Opleidingsvariant: Voltijd onderwijs

Typen studentonderzoek:

 • Retailproject 2e jaar: in samenwerking met een zelfgekozen retailer aan de slag met een uitgebreid marktonderzoek, met als doel een adviesrapport voor het bedrijf. Werkvorm is in groepsverband. Duur bedraagt 21 weken.
 • Stage 3e jaar: full time stage bij een bedrijf, waarvan 4 dagen meewerken en 1 dag uitvoeren onderzoeksopdracht voor het bedrijf. Duur bedraagt 21 weken.
 • Internationaliseringsproject of afstudeertraject 4e jaar: aan de slag met een strategisch commercieel vraagstuk voor een zelfgekozen opdrachtgever. Dit kan in internationale context (groepsverband) of in niet-internationale context (individueel). Duur bedraagt 21 weken.

Contactgegevens voor onderzoeksvragen

Peggy de Jong
Onderzoekscentrum Retail
peggy.dejong@han.nl

Contactgegevens voor opleidingsvragen

Astrid de Rozario
Opleidingscoördinator
astrid.derozario@han.nl

logo hogeschool arnhem nijmegen

Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort

Adres:

De Nieuwe Poort 21
3812 PA Amersfoort

Opleiding: Ondernemerschap & Retail Management

Opleidingsvariant: Voltijd onderwijs

Typen studentonderzoek

Soort onderzoek:

 • Kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
 • Fieldresearch en deskresearch

Fase van de studie

 • Jaar 1: Onderzoek binnen de leerlijnen “Ondernemerschap de Basis” en “Mijn Bedrijf”.
  Fieldresearch: met name kwalitatief.

 • Jaar 2: Onderzoek binnen de leerlijnen “Mijn Bedrijf” en “Ondernemerschap"
  Fieldresearch: kwalitatief en kwantitatief.

 • Jaar 3: Onderzoek binnen de leerlijn “Ondernemerschap Cross Over” en bij “Profilering”. 
  Fieldresearch: nadruk op kwalitatief, maar kwantitatief niet uitgesloten.

 • Jaar 4: Onderzoek bij “Profilering” en bij “Afstudeeropdracht”.  
  Fieldresearch: kwalitatief of kwantitatief.

Inhoud

Het onderzoek kan betrekking hebben op alle facetten van de onderneming en maakt deel uit van de analyse van de externe dan wel interne omgeving. Binnen de opleiding Ondernemerschap en Retailmanagement van de Hogeschool Utrecht worden studenten gestimuleerd om onderzoek te doen gericht op het creëren van waarde en/of het realiseren van innovaties.

Contactgegevens voor onderzoeksvragen

Otto Wiemans 
otto.wiemans@hu.nl 
06 - 34 08 38 15

 

Contactgegevens voor opleidingsvragen

Annet Miltenburg - Den Boer
annet.miltenburg-denboer@hu.nl
06-46081910

logo hogeschool Utrecht

Hogeschool Windesheim Zwolle

Adres:

Campus 2
8017 CA Zwolle

Opleiding: Ondernemerschap & Retail Management

Opleidingsvariant: Voltijd onderwijs

Typen studentonderzoek:

Studiejaar 1

 • Feb/maart Project Formuleplan: studenten beschrijven een retailformule aan de hand van de retail marketing P’s.
 • April/mei Het uitvoeren van een project retailcase: studenten doen onderzoek naar een actueel retailvraagstuk van een franchise ondernemer in de retail. Hierbij staat de Customer Journey centraal.

Studiejaar 3

 • Met ingang van september 2019 start Windesheim met ‘Werken en leren’ voor de 3e jaars studenten. Studenten die gekozen hebben voor het retailuitstroomprofiel zijn het hele jaar werkzaam bij een retailer. Zij werken mee en voeren daarnaast ook diverse (onderzoeks)opdrachten uit voor de betreffende retailer.

Contactgegevens voor onderzoeksvragen

Wouter Pol
w.pol@windesheim.nl
06 14 58 56 84

Contactgegevens voor opleidingsvragen

Drs. JH (Jos) van Aken
jh.van.aken@windesheim.nl
06 42 35 26 32

logo hogeschool windesheim zwolle

NHL-Stenden Hogeschool

Adres:

Rengerslaan 8-10
8917 DD Leeuwarden

Opleiding: Ondernemerschap & Retail Management

Opleidingsvariant: Voltijd & Duaal onderwijs

Profilering: Retail & Internationalisering

Typen studentonderzoek:

 1. Afstudeeronderzoek; type opdrachten afhankelijk van bedrijfsleven
 2. Onderzoek in onderwijs projectgroepen met als onderwerpen:
 • De veranderende relatie tussen retailer en consument
 • Ontwikkelen en versterken van merkidentiteit
 • Ontwikkelen en testen van nieuwe retailconcepten
 • Ontwikkeling van winkelgebieden
 • Customer Journey onderzoek

De voltijdvariant van de opleiding kent drie afstudeerrichtingen: Ondernemerschap, Online Retail en Fashion Retail

Ondernemerschap

In deze afstudeerrichting ligt het accent op zelfstandig ondernemerschap, als starter of bedrijfsopvolger, waarbij de ondernemer voor eigen rekening en risico onderneemt.

Online Retail

De specialisatie online retail speelt helemaal in op de sterke groei van verkopen via het web. In online organisaties is alles erop gericht de klant in staat te stellen om aankopen te doen waar, hoe en wanneer hij dat wil.

Fashion Retail

Bij de afstudeerrichting Fashion ligt het accent op trendgevoelige branches in het algemeen en op de modebranche in het bijzonder.

Contactgegevens voor onderzoeksvragen

Onderzoeksprojecten: mevr. Annigje Roest
annigje.roest@nhlstenden.com
058 – 244 11 39

Afstudeercoördinator: Mevr. Angélique Kats
angelique.kats@nhlstenden.com
058 – 244 14 43

Contactgegevens voor opleidingsvragen

Secretariaat Retail Business School
058 – 244 11 39

logo NHL stenden hogeschool

Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch

Adres:

Onderwijsboulevard 215
5223 DE ’s-Hertogenbosch

Opleiding: Bachelor Ondernemerschap & Retail Management

Opleidingsvarianten: Voltijd, Duaal, Bachelor Duaal, Associate Degree Duaal

Profilering: Retail & Duurzaamheid

Typen studentonderzoek

 1. Stage & afstudeeronderzoek; type opdracht afhankelijk van bedrijfsleven
 2. Onderwijs projectroepen (2-5 studenten) op operationeel/tactisch/strategisch niveau. De complexiteit van de projecten loopt gedurende de leerjaren op. Voorbeelden onderwerpen:
 • Retailmarketingvraagstukken
 • Vestigingsplaatsonderzoek
 • Imago-onderzoek
 • Categoryplan
 • Assortimentsvraagstukken
 • Winkel van de toekomst
 • Adviesplan mbt toekomst winkelgebieden
 • Marketingcommunicatie-onderzoek
 • Inkoopplan

Contactgegevens voor onderzoeksvragen

Enrico Deetman
jhmc.deetman@avans.nl
088 525 63 74

Contactgegevens voor opleidingsvragen

Andreas Maliadas 
a.maliadas@avans.nl
06 24 44 17 54

 

logo Avans hogeschool

Hanzehogeschool Groningen

Adres:

Zernikeplein 7
9747 AS Groningen

Opleiding: Ondernemerschap & Retail management

Opleidingsvariant: Voltijd onderwijs

Typen studentonderzoek

Tijdens de stage voeren studenten voor het stageverlenende bedrijf opdrachten uit zoals:

 • Marktonderzoek, klanttevredenheidsonderzoek, doelgroep(en)onderzoek, haalbaarheidsonderzoek, vestigingsplaatsonderzoek, onderzoek naar inzet social media, etc.;

Andere mogelijke opdrachten voor vrije studiepunten of in projectvorm zijn:

 • Afnemersanalyse, concurrentenanalyse, (product)portfolio-analyse, operationeel marketing adviesplan, salesplan, personeelsplan, e-commerceplan, etc.;

Tijdens het afstuderen zijn er tal van mogelijkheden:

 • Strategisch ondernemingsplan voor nieuw te starten bedrijf (haalbaarheidsonderzoek, uitwerking bedrijfsstrategie, doorrekening haalbaarheid – incl. opstellen openingsbalans, liquiditeitsbegroting, resultatenrekening -, implementatietraject); nieuw ondernemingsplan voor een nieuwe vestigingsplaats voor een retailer, uitbreiding winkelketen, ontwikkelen van groeistrategie voor (eigen) onderneming, ontwikkelen van franchiseformule, uitvoeren van marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek met beleidsmatige vertaalslag naar strategische keuze, ontwikkelen van verdienmodel voor nieuw op te zetten organisatie;
 • of het geven van advies op het gebied van positionering t.o.v. de concurrentie, organisatie aanpassingen om een grotere marktgerichtheid te bereiken, inzet van ICT-hulpmiddelen (internet, e-commerce, multichanneling, etc.), uitwerking e- business strategie, integratie social media in bedrijfsmodel, etc.; of het ontwikkelen van bedrijfsovernameplan met financieringsplan, verkoopplan, strategisch, tactisch & operationeel marketingplan. 

Contactgegevens voor onderzoeksvragen

Rinze Kiemel
onderzoeksopdrachten voor stage of afstuderen, Retail of MKB
r.kiemel@pl.hanze.nl 

Jeroen Loef
onderzoeksopdrachten voor stage of afstuderen, Retail of MKB
j.loef@pl.hanze.nl

Alexander Grit
lector ‘Ondernemen in Verandering’
a.g.grit@pl.hanze.nl

Contactgegevens voor opleidingsvragen

Sonja van Dijk
teamleider/programmamanager ORM
f.g.m.van.dijk@pl.hanze.nl

logo hanze hogeschool groniningen