Seminar The future of retail

Samen werken aan een toekomstbestendige retailsector

De afgelopen twee jaar kraakte en knarste de retailsector. De coronamaatregelen hebben een grote weerslag gehad op het functioneren van de sector. Maar er zijn meer structurele uitdagingen waar retailers dagelijks mee geconfronteerd worden. Zo bestellen we massaal via internet, duiken er nieuwe concurrenten op (o.a. flitskoeriers), en stellen consumenten steeds hogere eisen aan retailers op het gebied van service, experience en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast helpen de krapte op de arbeidsmarkt en de huidige geopolitieke situatie met de daarmee samenhangende torenhoge inflatie de sector ook niet. 

Juist nú is het daarom van belang om stil te staan bij de maatschappelijke waarde van de retailsector en (meer) gebruik te maken van praktijkgericht en fundamenteel onderzoek om de weerbaarheid en innovatiekracht van de sector te vergroten. Het Retail Innovation Platform (RINP), al ruim vijf jaar een samenwerking tussen kennisinstellingen en experts uit België en Nederland, ondersteunt de retailsector middels dit soort onderzoek, vernieuwende ideeën en de toepassing van nieuwe kennis. Zo doet het RINP onder andere onderzoek naar verduurzaming, het aantrekkelijk maken en houden van winkelgebieden, het vertalen van inzichten uit data naar concrete (marketing)acties, en de meerwaarde van nieuwe technologieën in de winkel als robots, AR en VR. 

Benieuwd naar onze aanpak? En wil je met andere kennispartners ook werken aan nieuwe onderzoeksprojecten, consortia bouwen en meegenomen worden in de belangrijkste retailthema's van dit moment? Dan ontmoeten we je graag tijdens het seminar!

Datum en tijd

Woensdag 21 september 2022
12:00 - 17:00 uur

Locatie

Hogeschool Avans Breda 
Hogeschoollaan 1
4818 CR BREDA 

Kosten

Gratis

REGISTRATIE GESLOTEN

Toch nog komen? Stuur een e-mail naar Mayke Steeman.

Programma

Inloop & lunch
12:00 - 13:00 uur | Registratie, inloop en lunch
Opening 
13:00 - 13:05 | Introductie door dagvoorzitter (Enrico Deetman van Avans Hogeschool)
13:05 - 13:35 | Vijf jaar samenwerking in retailonderzoek: Retail Innovation Platform (Jesse Weltevreden, Hogeschool van Amsterdam)
13:35 - 14:05 | De retailsector van morgen (Els Breugelmans, Katholieke Universiteit Leuven)

Ronde 1 | 14:15 - 15:05 uur
A) Wat is de impact van digitalisering op de competenties van de toekomstige winkelmedewerker (Luc Ardies, Unizo Winkelraad)
B) Aan de slag met winkelen, wonen, werken en verblijven in de brede en groenere binnenstad (Cees-Jan Pen, Fontys Hogescholen)
C) Robots en technologie in de retailsector (Stephanie van de Sanden, Vrije Universiteit Brussel)

Ronde 2 | 15:25 - 16:15 uur
D) Stores that WOW (Katelijn Quartier, Universiteit Hasselt en Boudewijn Raessens, Fontys Hogescholen)
E) Olifanten in de kamer: heikele kwesties voor de retail (Kaj Morel, Avans Hogeschool)
F) Met data de toekomst tegemoet (Inge Ectors, Hogeschool PXL) 
Wrap-up & netwerkborrel 
16:25 - 16:45 uur | Sprekers aan het woord: de belangrijkste kennisvragen en thema's van de dag
16:45 - 17:45 uur | Netwerkborrel met een hapje en een drankje 

Informatie over deelsessies en sprekers

KEYNOTE: Vijf jaar samenwerking in retailonderzoek
In mijn presentatie blik ik terug op 5 jaar samenwerking in retailonderzoek tussen kennisinstellingen en de sector. Wat heeft de samenwerking tot nu toe opgeleverd? Wat zijn onze ambities als Retail Innovation Platform voor toekomst? En hoe kunnen kennisinstellingen en brancheverenigingen gezamenlijk de uitdagingen het hoofd bieden waar de sector voor staat?

Spreker: Jesse weltevreden, Lector Digital Commerce bij de Hogeschool van Amsterdam en voorzitter van het Retail Innovation Platform

KEYNOTE: De retailsector van morgen
De retail sector staat vandaag voor ongeziene uitdagingen: Hoe ziet het verdienmodel van de toekomst er uit? Via welke kanalen moeten we de klant bereiken? Wat is de rol van technologie? Hoe gebruiken we data als hefboom, met respect voor privacy? Wat is de toekomst van winkels, en winkelgebieden? Hoe creëer je een lange-termijn ecosysteem dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt? Vanuit de uitdagingen werp ik een blik op de retail sector van morgen!

Spreker: Els Breugelmans, Gewoon Hoogleraar bij de Katholieke Universiteit Leuven

A) De impact van digitalisering op de competenties van de toekomstige winkelmedewerker
UNIZO Winkelraad en PMO (Personeel- en Management Opleidingen) hebben het afgelopen jaar onderzocht welke impact digitalisering zal hebben op het profiel en de competenties van de toekomstige winkelmedewerker. Routinematige taken van de winkelmedewerker 2.0 worden grotendeels overbodig, maar andere en meer complexe taken zullen voor een verschuiving zorgen in de vereiste competenties en attitudes van de winkelmedewerkers. Evident dat deze verschuiving ook een aangepast H.R beleid noodzaakt. Luc Ardies is algemeen directeur van UNIZO Winkelraad en oprichter & voorzitter van PMO cvba.

Spreker: Luc Ardies, Algemeen Directeur bij Unizo Winkelraad

B) De toekomst van winkelgebieden: Aan de slag met winkelen, wonen, werken en verblijven in de brede en groenere binnenstad
Het sociaal-economisch belang van binnensteden is groot. Centra draaien om veel meer dan alleen winkels. Winkels beslaan doorgaans circa 10-15% van het oppervlak. Wonen, werken, cultuur, voorzieningen, onderwijs en een hoogwaardigere groene openbare ruimte worden steeds belangrijker. De binnenstad is lokaal de grootste werkgever en biedt werk voor alle opleidingsniveaus. Een kloppend hart is een belangrijke pijler onder het regionale vestigingsklimaat. Genoeg redenen te sturen op de transformatie van binnensteden. Uitdaging is echter te komen van woorden naar daden. Welke rol kan en moet praktijkgericht onderzoek hierbij spelen?

Spreker: Cees-Jan Pen, Lector de Ondernemende Regio bij Fontys Hogeschool

C) Robots en technologie in de retailsector 
Fysieke winkels zoals we die vandaag kennen, zijn allesbehalve offline. Steeds meer retailers slaan de brug tussen de fysieke en digitale wereld met behulp van innovatieve technologie (zoals sociale robots, (interactieve) digitale schermen, VR en veel meer). De grote vraag is hoe deze opkomende digitale technologieën het beste kunnen worden ingezet en welke toegevoegde waarde ze leveren voor zowel de retailer als de consument.

Spreker: Stephanie van de Sanden, Postdoctoraal Onderzoeker bij de Vrije Universiteit Brussel 

D) Olifanten in de kamer: heikele kwesties voor de retail
Terwijl retailers zich terecht druk maken over hun voortbestaan als gevolg van de Coronacrisis, de toenemende macht van online winkelplatforms, en alle eisen die ontwikkelingen in (data)technologie en AI aan hen stellen, is er verbazingwekkend weinig aandacht voor de veel fundamentelere bedreiging van hun voortbestaan: de noodzaak om minder te consumeren om daarmee de verdere uitputting en vernietiging van de aarde te voorkomen. In deze deelsessie verkennen we deze grote, ongemakkelijke maar o zo noodzakelijke vraag. 

Spreker: Kaj Morel, Lector New Marketing bij Avans Hogeschool

E) Met data de toekomst tegemoet
Het verzamelen en omzetten van allerlei data naar bruikbare en waardevolle informatie wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Maar waar staan Vlaamse bedrijven op vlak van data-gedrevenheid? In welke mate zetten zij interne en/of externe data om in waardevolle informatie voor hun bedrijfsvoering? Welke obstakels weerhouden bedrijven van een meer data-gedreven bedrijfsvoering? Welke stappen overwegen ze te zetten? En hoe kunnen ze gestimuleerd worden om (meer) met data aan de slag te gaan?

Spreker: Inge Ectors, Onderzoeker klantgerichtheid bij Hogeschool PXL


F) Stores that WOW

Vandaag zien we enkele trends naar boven komen betreft future retail. Iedereen heeft het over de metaverse, de nood aan persoonlijk contact, duurzaamheid, etc. Maar wat zal het nu zijn? Wat zijn de stores die zullen WOWen de komen jaren? Is het een combinatie en integratie van de metaverse in fysieke retail? Of kan de metaverse ervoor zorgen dat retail duurzamer wordt? Aan de hand van uitdagende vragen zullen Boudewijn en Katelijn met elkaar in discussie gaan en hun case pleiten voor stores that WOW in de (nabije) toekomst. 


Sprekers:

Mede mogelijk gemaakt door

Dit seminar wordt mede mogelijk gemaakt door het Retail Innovation Platform, een samenwerking van meer dan 20 kennisinstellingen in Nederland en België voor gezamenlijk onderzoek naar retailinnovatie. Het platform wordt gesubsidieerd door Nationaal Regieorgaan SIA.