Soorten onderzoek

Op deze pagina vind je een overzicht van de soorten onderzoek waar je als retailer, winkelgebied, brancheorganisatie of andere stakeholder in de retailsector bij het Retail Innovation Platform kunt aankloppen. Mocht je interesse hebben in een van deze vormen van studentonderzoek, kijk dan op onze onderwijspagina om met de juiste personen binnen de hogescholen contact op te nemen. Voor praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek kan je contact opnemen met de Project Manager van het platform. Intern wordt dan bekeken of en zoja welke kennisinstelling geschikt is om je te helpen met jouw uitdaging.

Contact

Mayke Steeman 
Project Manager Retail Innovation Platform

info@retailinnovationplatform.com
06 21 15 73 06

Laagdrempelig studentonderzoek

Veel kleine ondernemers willen meer weten over hun klanten of sociale media, maar hebben hier niet de tijd, expertise of capaciteit voor. Voor deze vragen kan studentonderzoek een uitkomst bieden: studenten uit jaar 1 t/m 3, vaak met nieuwe, frisse ideeën doen kleinschalig, kortdurend en praktisch onderzoek, verschaffen inzicht en geven advies. De retailer wordt nauw betrokken bij het onderzoek, als opdrachtgever en meedenker.

Tijdsverwachting: binnen 2 maanden
Resultaat: uitvoerende werkzaamheden/inzichten

icoon studentonderzoek retail innovation platform

Afstudeeronderzoek

Bij een HBO afstudeeronderzoek gaat de student aan de slag met een meer strategische adviesvraag, wat dieper onderzoek vereist. Ook kan de student aan een concrete oplossing voor een specifieke uitdaging werken. Dit kan verschillende vormen nemen: kwantitatief, met cijfers en data; kwalitatief, door literatuuronderzoek en interviews; of designonderzoek, met gebruikersonderzoek en prototypes. Dit soort onderzoek resulteert in een onderbouwd advies, implementatieplan of prototype. De retailer werkt intensief mee aan het onderzoek en helpt de afstudeerder door toegang te geven tot bijvoorbeeld data en contacten.

Tijdsverwachting: binnen 6 maanden
Resultaat: adviesrapport/implementatieplan

icoon afstudeeronderzoek retail innovation platform

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

Professionele onderzoekers gebruiken wetenschappelijke methoden om praktijkgericht onderzoek te doen. Het onderzoek levert een directe bijdrage aan de retailpraktijk door retailers concrete inzichten en adviezen te geven waarmee ze direct aan de slag kunnen, bijvoorbeeld een verzameling van best practices, een branche-analyse, of een digitale marketing toolkit voor winkelgebieden. Retailers en andere stakeholders geven vanuit hun praktijk richting aan de onderzoeksvragen en stellen hun bedrijf of instelling open voor onderzoekers.

Tijdsverwachting: circa 2 maanden tot 1 jaar
Resultaat: adviesrapport/tool

icoon praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek retail innovation platform

Toetsend wetenschappelijk onderzoek

In dit onderzoek staat kennisontwikkeling voorop. Op basis van de nieuwste internationale inzichten en modellen worden vooronderstellingen getoetst en kennis en inzichten ontwikkeld. Het onderzoek resulteert in nieuwe concepten of modellen, die onafhankelijk zijn van specifieke omstandigheden. De ontwikkelde theorieën dienen om de retailpraktijk te inspireren en strategische beslissingen te kunnen nemen, bijvoorbeeld over nieuwe investeringen.

Tijdsverwachting: meestal binnen 1 tot 4 jaar
Resultaat: wetenschappelijke publicatie

icoon wetenschappelijk onderzoek retail innovation platform