Onderzoek naar de gevolgen van Gentrification in Amsterdam Noord

Hoe en in welke mate leidt de veranderende bevolkingssamenstelling van stadsdelen in transitie in Amsterdam, maar met name in Amsterdam Noord, en de daarmee gepaard gaande gentrification tot een nieuwer, diverser aanbod qua winkelgebieden en in hoeverre is daarin nog plats voor 'oude' bewoners en ondernemers? In hoeverre ligt in de superdiversiteit van de bevolking die langzamerhand ontstaat een kans voor nieuw aanbod en een nieuwe mix, of juist een bedreiging van de bestaande orde en draagt als zodanig juist niet bij aan een inclusieve stad? Welke nieuwe oplossingen online en offline kunnen bijdragen aan ene vernieuwing van oude winkelgebieden die door zoveel mogelijk verschillende bewoners omarmd zal worden? Wat werkt er al in de praktijk en wat werkt niet? En welke nieuwe oplossingen zien experts, beleidsmakers, bewoners en ondernemers voor de toekomst van 'hun' gebied?

Informatie over het project

Doel van het project: Onderzoek naar de gevolgen van gentrification voor enkele winkelgebieden in Amsterdam Noord.

Eventuele partners: Woningbouwcorporaties Eigen Haard, Ymere, Gebiedsmanagers Noord, Urban Leisure & Tourism Lab, Placemaking Plus, Stadsherstel, Bureau Buhrs.

Looptijd project: 1 jaar

Verwachte resultaten: Publicatie in een vakblad, presentatie in juni tijdens Placemaking Congres Valencia, nieuwe boost voor onderwijsprojecten, bijdrage aan thema Inclusieve stad van de Onderzoeksgroep Creative Business Inholland.

Meer informatie: www.tourismlab.nl