Gemeenten

RetailDeal

Sinds de start van de Retailagenda, in februari 2015, hebben 158 gemeenten en 7 regio's een RetailDeal gesloten. In 2017 hebben alle provincies een provinciale RetailDeal getekend.

Een RetailDeal houdt in dat gemeenten het initiatief nemen om belangrijke stakeholders bij elkaar te brengen en samen tot een toekomstgericht beleid voor de detailhandel te komen. Centraal hierin staan: duidelijke keuzes, lagere regeldruk en publiek-private samenwerking waar dat noodzakelijk is.
Door ondertekening van de RetailDeal committeert een gemeente zich aan de uitgangspunten van de landelijke Retailagenda. Zij verklaart hiermee actief te werken aan een toekomstgericht beleid voor detailhandel in samenwerking met alle relevante partijen. De gemeente vervult de rol van arrangeur op lokaal en regionaal niveau. Daarbij zijn 5 hoofdtaken vastgelegd.

Contact

Neem voor meer informatie of vragen contact op met Irma IJdens, irma.ijdens@retailland.nl
06 22 88 40 76

Hoofdtaken RetailDeal

 1. Stakeholders
  In nauw overleg met de belangrijkste stakeholders (retail, vastgoed, horeca, kunst en cultuur) een visie op de detailhandel en/of bredere binnenstad (door)ontwikkelen.
 2. Actie
  Concreet beleid en een actieplan met prioriteiten ontwikkelen.
 3. Keuzes maken
  Het toekomstig winkelareaal benoemen en duidelijke keuzes maken welk deel kansrijk is en welk kansarm.
 4. Regionaal afstemmen
  De visie, het beleid en het actieplan in regionaal verband afstemmen, zo nodig onder regie van de provincie.
 5. Continuïteit
  De continuïteit en progressie van de RetailDeal waarborgen door het onderwerp actief in het overdrachtsdossier voor de volgende collegeperiode op te nemen.

Ondersteuning Retailagenda

De Retailagenda ondersteunt gemeenten met een RetailDeal op uiteenlopende wijze. De Retailagenda is erop gericht om kennis te verzamelen en te delen, om tools en instrumenten te ontwikkelen waar de hele sector baat bij heeft, zoals eenduidige omzetkengetallen, uniforme definities winkeloppervlakten en koopstroomonderzoeken.

De Retailagenda organiseert congressen en intervisiesessies voor gemeenten, start living labs en proeftuinen om in (innovatieve) oplossingen in de praktijk te toetsen.
Natuurlijk kan elke gemeente bij de Retailagenda aankloppen voor advies of een gesprek. Elke gemeente heeft een eigen problematiek die om maatwerk vraagt, wij denken graag mee over aanpak en oplossingen.

Deze gemeentes en regio’s tekenden de RetailDeal:

Download het overzicht

deelnemende gemeenten retaildeal

Stand van zaken

 • De eerste tekensessie met gemeenten vond op 18 november 2015 in bijzijn van minister Kamp; 29 gemeenten en 2 regio’s hebben die dag een RetailDeal getekend.
 • Op 12 mei 2016 vond de tweede tekensessie RetailDeals plaats, waarbij 53 RetailDeals zijn getekend.
 • Op 3 juli 2017 heeft minister Kamp tijdens het Retailagenda Zomercongres Retailagenda in Zwolle 26 nieuwe RetailDeals getekend.
 • In bijzijn van staatssecretaris Mona Keijzer zijn op 19 februari 2018 tijdens het Retailagenda Wintercongres in Breda negen RetailDeals getekend.
 • Op 3 september 2018 hebben de gemeenten Woerden en Oosterhout een RetailDeal getekend.