'Minstens duizend nieuwe locaties voor zorgvastgoed nodig'

Nieuwsbericht

Bron: Skipr / CBRE

Door de vergrijzing, de veranderende zorgbehoeften en de sluitende verzorgingshuizen, is er in Nederland een groeiende vraag naar nieuwe woonzorglocaties. De oplossing hoeft volgens CBRE niet alleen gezocht te worden in nieuwbouw. "Enkele weken geleden toonden mijn retail-collega’s aan dat er in Nederland vanaf 2023 een structureel overschot is van 25 procent aan winkelvastgoed. Dit rapport heeft veel winkeleigenaren aan het denken gezet.

Door de vergrijzing, de veranderende zorgbehoeften en de sluitende verzorgingshuizen, is er in Nederland een groeiende vraag naar nieuwe woonzorglocaties. Er zijn minimaal 1000 nieuwe locaties nodig, zo is te lezen in een trendrapport van adviesbureau CBRE.

De inschatting van CBRE is gebaseerd op de actuele wachtlijsten voor intramurale zorghuisvesting, het huidige tekort aan seniorenwoningen en de behoefte van diverse grote eerstelijnszorgaanbieders om zich te gaan vestigen in een nieuw gezondheidscentrum.

"De afgelopen maanden zijn er tientallen nieuwe zorglocaties geopend door bestaande en nieuwe zorgexploitanten", stelt director Healthcare Jeroen Hermus in het trendrapport. "Toch liepen de wachtlijsten in de intramurale zorg verder op. Net als het aantal senioren dat geschikte huisvesting zoekt. (..) Als er niet actief wordt ingezet op het ontwikkelen van nieuwe (woon)zorglocaties, zullen door de vergrijzing en de veranderende woon-en zorgbehoeften van senioren, de wachtlijsten en het aantal zoekende senioren de komende jaren verder toenemen."

Nieuw record voor zorgvastgoed

Er zijn steeds meer beleggers en ontwikkelaars actief in de zorgvastgoedsector. In de eerste helft van 2019 is er voor zo’n 490 miljoen euro aan zorgvastgoed aangekocht door beleggers. Dat is een kwart meer dan in de eerste helft van 2018. Het aantal geregistreerde transacties is met 28 procent toegenomen tot 55. Er waren 35 verschillende beleggers actief. Dat zijn er 10 meer dan in de eerste helft van 2018. CBRE verwacht dat het beleggingsvolume in zorgvastgoed in 2019 wederom een nieuw record zal bereiken.

Zorglocaties moeilijk te vinden

Tegelijkertijd ziet het adviesbureau dat het voor zorgfuncties niet makkelijk is om ontwikkellocaties te vinden. De samenwerking tussen gemeenten, ontwikkelaars en zorgexploitanten loopt niet altijd even soepel. Dit terwijl gemeenten door actief mee te werken aan nieuwe zorglocaties juist kunnen inspelen op de behoefte van hun bewoners en doorstroming op hun woningmarkt stimuleren, stelt CBRE.

Volgens het bureau willen banken weer graag zorgvastgoed financieren. "Door de voorwaarden van verschillende banken met elkaar te vergelijken en te onderhandelen, hebben we erg interessante financieringen kunnen afsluiten. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de business case duidelijk uitgelegd wordt en klopt", stelt Jeroen Hermus. 
Hermus ziet bij woningcorporaties een kentering. "In de gesprekken die we voerden met woningcorporaties proefden we dat zij zich bewuster worden van hun kerntaken. Ze besluiten steeds vaker om over te gaan tot de verkoop van (delen van) hun zorgvastgoedbezit."

Winkels ombouwen

De oplossing hoeft volgens CBRE niet alleen gezocht te worden in nieuwbouw. "Enkele weken geleden toonden mijn retail-collega’s aan dat er in Nederland vanaf 2023 een structureel overschot is van 25 procent aan winkelvastgoed. Dit rapport heeft veel winkeleigenaren aan het denken gezet. Momenteel onderzoeken we namens diverse winkeleigenaren en gemeenten of winkelvastgoed interessant te transformeren is naar een zorgfunctie. Natuurlijk gaat dit het tekort aan zorglocaties niet oplossen, maar als het wel werkt pakken we twee problemen in één keer aan", aldus Hermus. 


Deel deze pagina

Huurmarkt