Arbeidsmarkt Detailhandel

Nieuwsbericht

Bron: Retail Insiders

Begin 2020 bood de detailhandel werk aan 492.860 werkenden (in fte). Na een daling tussen 2012 en 2014 nam het aantal fte in de detailhandel in de jaren erna weer toe. Op basis van de prognoses wordt verwacht dat het arbeidsvolume in de jaren 2020-2022 licht zal dalen en zich herstelt vanaf 2022 om in 2025 (weer) op 492.610 fte uit te komen.

Begin 2020 bood de detailhandel werk aan 492.860 werkenden (in fte). Na een daling tussen 2012 en 2014 nam het aantal fte in de detailhandel in de jaren erna weer toe. Ten opzichte van 2014 betrof dit een stijging van 18% in zeven jaar tijd. In de sector food steeg het aantal fte met 34% naar een niveau van 186.820 (fysiek en web). In de non food betrof de stijging tussen 2014 en 2020 18%.

Op basis van de prognoses wordt verwacht dat het arbeidsvolume in de jaren 2020-2022 licht zal dalen en zich herstelt vanaf 2022 om in 2025 (weer) op 492.610 fte uit te komen. Binnen de detailhandel zal de branche food (fysiek en web) in aantal fte naar verwachting toenemen van 186.820 in 2020 naar 194.000 in 2025. Een daling wordt verwacht in het aantal fte in de detailhandel non-food (fysiek en web) van 267.760 fte in 2020 naar 260.630 in 2025.  De afname in arbeidsvolume ná 2020 wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, waarin de COVID-19-crisis een belangrijke rol speelt.

Ontwikkeling & prognose in fte in brancheclusters Detailhandel

Werkgelegenheidsgroei in food en online, krimp in non-food

De brancheclusters ‘webwinkels food’ en ‘webwinkels non-food’ hebben een grote groei doorgemaakt in de periode 2012-2020 (+172%). Ook na 2020 wordt verwacht dat het arbeidsvolume in deze branchecluster verder zal toenemen. Ondanks dat de webwinkels een grote groei hebben gekend, vertegenwoordigen ze nog altijd maar een klein aandeel van het arbeidsvolume. Voor de branchecluster ‘webwinkels food’ bedraagt dit aandeel 1% in 2020 en voor de branchecluster ‘webwinkels non-food’ bedraagt dit aandeel 8%.

Binnen de fysiek-georiënteerde detailhandel is het arbeidsvolume voor de branchecluster ‘levensmiddelenzaken’, na een kleine afname gedurende 2012-2014, in de periode 2014-2020 met meer dan 30% toegenomen. Naar verwachting groeit het arbeidsvolume van deze branchecluster de komende jaren door. De branchecluster ‘foodspeciaalzaken’ kende een grotere afname in de periode 2012-2014. Na 2014 is ook voor deze branchecluster het arbeidsvolume toegenomen om in 2020 op 3% hoger uit te komen ten opzichte van 2012. Naar verwachting zal het arbeidsvolume van deze branchecluster tot 2027 stabiliseren.

Binnen de detailhandel non-food zijn grofweg twee groepen te onderscheiden. De eerste groep kende groei gedurende de periode 2014-2020. Van deze groep wordt verwacht dat het arbeidsvolume vanaf 2020 licht zal stabiliseren. Tot deze groep behoren bijvoorbeeld de brancheclusters ‘woninginrichting’ en ‘persoonlijke verzorging’, waarbij de branchecluster woninginrichting op de korte termijn nog een stijging in het arbeidsvolume laat zien. De tweede groep kende een daling van het arbeidsvolume gedurende de periode 2012-2020. Naar verwachting zal deze daling verder doorzetten. Tot deze groep horen de brancheclusters ‘consumenten elektronica’, ‘educatie & vrije tijd’ en ‘kleding & sport’.

Verdeling fte in detailhandel food en non-food over 11 brancheclusters, links 2020, rechts 2027 (prognose)

Het arbeidsvolume-aandeel van de sector food bedraagt in 2020 41%. Naar verwachting stijgt het arbeidsvolume-aandeel van de sector food in 2027 met twee procentpunten tot 43%. Dit heeft vooral te maken met de groei van het arbeidsvolume-aandeel in de branchecluster ‘levensmiddelenzaken’ welke eveneens twee procentpunten bedraagt. De groei van het aandeel van de sector food gaat voornamelijk ten koste van de brancheclusters ‘kleding & sport’, ‘huis & tuin’ en ‘educatie & vrije tijd’ uit de sector non-food. Dit brengt het aandeel van de sector non-food op 59%. De daling binnen de sector non-food wordt deels gecompenseerd door een procentpuntstijging van het arbeidsvolume-aandeel van de branchecluster ‘webwinkels non-food’.

Kijk voor meer informatie over de arbeidsmarkt detailhandel in het retail data dashboard op Retail Insiders.


Deel deze pagina

Arbeidsmarkt