Arbeidsmarkt herstelt in alle provincies

Verslag

Bron: Thijs Geijer voor ING

Dankzij de stevig doorgroeiende economie daalt de gemiddelde werkloosheid in Nederland in 2018 naar verwachting van 4,9% naar 3,8%. Ook de regionale werkloosheid kent een dalende tendens. De verschillen blijven echter groot: in de provincie Groningen blijft de werkloosheid met 5,3% relatief hoog, in de provincie Zeeland zal deze met 3,1% het laagst zijn. De verwachting is dat de banengroei in 2018 verder aantrekt en in vrijwel alle sectoren plaatsvindt.

De meest krappe arbeidsmarkten zijn te vinden in Utrecht en Zeeland. Ook in Noord-Brabant, Noord-Holland en Gelderland is de spanning nog iets groter dan gemiddeld in Nederland. Van de grootstedelijke regio’s is de spanning op de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond iets minder groot dan elders.

Laagste werkloosheid in Zeeland

De werkloosheid daalt in 2018 in Gelderland, Limburg en Zeeland tot lagere niveaus dan in het vorige recordjaar 2008. In Groningen is de werkloosheid in 2018 met ruim 5% het hoogst. Ook in Friesland, Flevoland en Noord- en Zuid-Holland ligt de werkloosheid boven het landelijke gemiddelde. Drenthe, Overijssel en Limburg presteren gemiddeld en Gelderland iets beter dan gemiddeld. Zeeland kent naar verwachting in 2018 met 3,1% de laagste werkloosheid. Van de grootstedelijke gebieden is de werkloosheid in Utrecht (3,2%) en de regio Eindhoven (3,5%) beduidend lager dan die in de regio’s Rotterdam en Den Haag (respectievelijk 5,5% en 5,3%). In Groot-Amsterdam zal de werkloosheid in 2018 dalen tot 4,3%. 

werkloosheid 2018 ing

Vier op de tien werklozen in Noord- en Zuid-Holland

Naar verwachting zijn er in 2018 gemiddeld iets minder dan 350.000 werklozen in Nederland. Van het totale aantal werklozen nemen Noord- en Zuid-Holland 40% voor hun rekening. Zuid-Holland - de provincie met de grootste beroepsbevolking - telt het hoogste aantal werklozen (84.000). Zeeland heeft de minste werklozen (circa 6.000) en de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is hier fors. De beroepsbevolking groeit nauwelijks en vacatures worden moeizaam vervuld.

werkloosheid 2018 ing

Nog hogere banengroei in 2018, in vrijwel alle sectoren

In 2017 zijn er ruim 210.000 banen bijgekomen, de hoogste groei in tien jaar tijd. ING verwacht voor 2018 een banengroei van ongeveer 230.000. Nieuwe banen werden in 2017 vooral gecreëerd in ICT en de zakelijke dienstverlening. Gezien de aanhoudend hoge groei in de meeste economische sectoren is de verwachting dat de banengroei in 2018 breder gedragen wordt en verder aantrekt, met name in de bouw, handel, vervoer, horeca, onderwijs en zorg. De financiële sector is landelijk de enige sector zonder banengroei.

Acht provincies kennen eind 2018 krappe arbeidsmarkt

Eind 2018 hebben naar verwachting acht provincies een krappe arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van 2018 was volgens het UWV alleen in Drenthe de arbeidsmarkt ruim. In Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Gelderland was deze krap en in de overige provincies gemiddeld. De verwachting voor eind 2018 is dat dan ook de arbeidsmarkt in Limburg, Zuid-Holland en Overijssel krap is.

werkloosheid 2018 ing

Geen krapte in regio Rotterdam

Binnen de provincies verschilt de spanning op de arbeidsmarkt. De meest krappe arbeidsmarkten zijn te vinden langs de zogenoemde A2-as Amsterdam-Utrecht-Eindhoven. Ook in de daaraan grenzende regio’s zoals Food Valley, Amersfoort, Den Bosch en Rivierenland is de arbeidsmarkt inmiddels behoorlijk krap. Van de grootstedelijke regio’s blijft alleen de spanningsindicator van Rijnmond ruim achter op het gemiddelde. Het verschil tussen de vraag naar en het aanbod van werknemers is hier mede vanwege het achterblijvende aandeel hoger opgeleiden groot.


Deel deze pagina

Arbeidsmarkt