Blog: “Zoek je buddy, kom tot een knowledge-deal en creëer een digitale werkomgeving”

Blog

Bron: Retail Innovation Platform

Uit verschillende onderzoeken uitgevoerd door retail-studenten van Avans Hogeschool blijkt dat kleine retailers het moeilijk hebben in de strijd met de grotere ketens op het gebied van digitalisering. Liliane van Suijlen en Enrico Deetman (docenten/onderzoekers bij Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch) delen in deze blog de onderzoeksresultaten en geven een advies hoe retailers hierbij geholpen kunnen worden.

Bron: Martin van Kranenburg Beeckesteijn 2019

De kleinere retailers blijven het moeilijk hebben in strijd met de grotere ketens op het gebied van digitalisering. Deze constatering blijkt uit verschillende onderzoeken uitgevoerd door retail-studenten van Avans Hogeschool onder verschillende kleine retailers. Deze onderzoeken vonden plaats via een afstudeertraject, stage of via een bedrijfsproject met een grote groep studenten, onder begeleiding van docent-onderzoekers. 

Kleine retailers blijven achter

De kleinere retailers blijven in vergelijking met de grote retailers veelal achter als het gaat om het verzamelen en verwerken van klant- en transactiedata en het digitaal in contact blijven met de doelgroep. De retailers zijn wel actief met een eigen website en webshop. Ook wordt sociale media ingezet, waarbij Facebook het meest gebruikte medium is. Maar een verdergaande professionaliseringsslag, zoals het verder professionaliseren van klantcontact, blijft veelal achterwege. Vanuit de conversie-piramide bekeken, bevinden de meeste kleine retailers zich in de onderste laag/lagen van de piramide. Er wordt door de retailers wel data gegenereerd maar aan verdere analyses wordt geen vervolg gegeven.

 

Samenwerking MKB-er en hogescholen

Ondertussen schieten er verschillende kleine gespecialiseerde bedrijven uit de grond, veelal opgezet en gerund door studenten die de kleine MKB-er helpen met digitalisering. Dat is een mooie gelegenheid voor een MKB-er om de digitale klant beter te leren kennen.  Maar er zouden meer gelegenheden kunnen zijn, door als MKB-er bij hogescholen aan te kloppen en samenwerking te zoeken bij retailopleidingen en studenten met specifieke kennis op dit gebied. Voor HBO-opleidingen betekent dit dat er meer verbinding gemaakt moet worden met bedrijven om met hen tot samenwerking te komen in projecten. Het vraagt van de opleidingen ook om een curriculum te creëren waarin ruimte ontstaat om praktijkopdrachten een meer prominente plek te geven waarin de student verder gestimuleerd wordt tot praktijkonderzoek in welke vorm dan ook.

Behalve de nu (beperkt) bestaande mogelijkheden om online bijeen te komen zou het heel mooi zijn om de samenwerking ook offline te organiseren op een locatie. De MKB-ondernemer komt in gesprek met studenten waarbij beide partijen elkaars buddy worden. Zo hoeft de ondernemer niet veel tijd kwijt te zijn, hoge consultancykosten te maken en komt de know how van studenten.

Liliane van Suijlen en Enrico Deetman zijn beide verbonden als docent / onderzoeker aan de opleiding Ondernemerschap en Retailmanagement bij Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Zij begeleiden o.a. studenten in onderzoeksprojecten en analyseren en bundelen de kennis en inzichten uit deze onderzoeken. Avans Hogeschool is actief lid van het Retail Innovation Platform en is hier als hogeschool o.a. verbonden aan de onderwijs-werkgroep en werkgroep Toekomstbestendige Winkelgebieden. 


Deel deze pagina

Digitalisering RetailInnovationPlatform