Consument koopt liever op zondag dan op zaterdag

Nieuwsbericht

Bron: Bureau RMC

Uit onderzoek van ING en RMC blijkt dat de consument veel makkelijker op zondag koopt dan bijvoorbeeld op zaterdag. De relatie tussen lopen en kopen in de Kalverstraat is onderzocht door druktepatronen te vergelijken met pintransacties. Dit levert interessante kennis op over de kwaliteit van de passantenstroom. Uit het onderzoek blijkt ook dat de modewinkels het meeste profiteren aan de kassa van een stijgend aantal passanten. Bij de telecom winkels is dit effect het kleinst. Tijdens de middag is de koopneiging ook veel sterker dan in de morgen en tijdens de koopavond. We kunnen concluderen dat loopstromen koopstromen zijn, maar dat niet iedere winkel gelijk profiteert.

Innovatief onderzoek naar passantendata en pintransacties

Het succes van een retailer wordt voornamelijk bepaald door het vermogen om bezoekers naar zijn winkel te trekken en om te zetten in kopers. Daarom investeren retailers veel in marketingstrategieën, de juiste winkelinrichting en in goed personeel. Dat deze acties en investeringen een duidelijk verschillend effect kunnen hebben op branche en koopdag is nieuw en een verrassend resultaat uit innovatief statistisch onderzoek. Winkelbezoekers worden al decennialang dagelijks geteld. Recente technologische ontwikkelingen stellen retailers in staat om snel data te verzamelen over bezoekers in hun winkel en zelfs ook in hun winkelstraat.

In recent afstudeeronderzoek voor haar Master Economics, Industrial Organisation, Regulation and Competition Policy aan de UvA, uitgevoerd door Maud Schijen, is de relatie tussen het aantal bezoekers en het aantal kopers in een winkelstraat onderzocht. Zij onderzocht wat het effect is van de passantenstroom op de verkoopresultaten van winkels in 5 verschillende branches. Mode, Schoenen, Drogisterijen, Mix en Telecom. Voor haar onderzoek kon Schijen beschikken over geaggregeerde verkoopdata van ING pintransacties op straatniveau van 155 dagen en over passantenstromen per dag en per uur, geteld door wifi-sensoren van Citytraffic.  Het onderzoeksterrein was de bekendste winkelstraat van Nederland; de Kalverstraat in Amsterdam. Gedurende 155 verkoopdagen, tijdens de winkelopeningstijden, zijn de grote datasets van beide organisaties met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat een stijging aan passanten in de winkelstraat een direct positief effect heeft op de verkoopprestaties in euro’s en aantal transacties van alle onderzochte winkels. En dat dit effect aanzienlijk varieert tussen verschillende branches en de verschillende verkoopdagen.

Kledingbranche profiteert het meeste van drukkere winkelstraten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende branches. Uit het onderzoek blijkt dat de modewinkels het grootste verband laten zien tussen stijging in passanten en stijging van aankopen in winkels. Er is hier sprake van een lineair verband. Meer passanten levert direct meer sales aan de kassa in het geval van Mode, Schoenen en Drogisterijen. Maar niet voor elke branche is het effect even groot. Winkels in de Modebranche merken een veel groter financieel effect van meer passanten dan bijvoorbeeld de Drogisterijen. En, verrassend, de winkels in de sectoren Schoenen en Mixed & Telecom laten een kleiner effect zien van meer passanten op de aankopen dan bij de Drogisterijen. In het geval van Telecom is dit effect het kleinst. Meer passanten in de winkelstraat heeft weinig relatie met meer aankopen in de telecomwinkels.

Op zondag zijn bezoekers het meest geneigd tot aankopen

Het effect van meer passanten op de stijging van de aankopen verschilt per dag. Op zondag en maandag is er een veel sterkere relatie te zien dan op de rest van de weekdagen. Meer passanten op zondag en maandag betekent meer uitgaven in winkels, terwijl dit in de rest van de weekdagen minder geldt. Zondag en maandagshoppers zijn duidelijk meer gerichte kopers, dan de dinsdag, vrijdag of zaterdag shoppers.

In de middag kopen shoppers makkelijker dan in de ochtend

Tijdens de middag (13:00-18:00) is het verband ook veel sterker dan in de morgen en tijdens de koopavond. We kunnen concluderen dat een stijging in shoppers tijdens de middag meer verkoop aan de kassa oplevert dan in de ochtend en tijdens koopavond. Tijdens de koopavond is er zelfs een heel zwak verband tussen meer passanten en meer sales.

In de maand juli koopt het winkelend publiek het makkelijkst
Er is ook een verschil in maanden te zien als het gaat om het verband tussen meer passanten en meer uitgaven. In de eerste helft van het jaar laten de maanden januari, maart en juli een zeer sterk verband zien tussen meer passanten en meer uitgaven. In de maanden april en juni is dit verband het zwakst. Interessant wordt het als de verkoopdata van een geheel jaar kan worden onderzocht.

Toelichting onderzoeksmethode

Dit innovatieve onderzoek heeft de relatie tussen koopstromen van ING en loopstromen van RMC onderzocht door dagelijkse passantenaantallen te vergelijken met de dagelijkse pintransacties in de A1 winkelstraat de Kalverstraat. Hierbij is er gekeken naar het effect van een stijging in bezoekersaantallen op de verkoop van winkels binnen verschillende branches en verschillende momenten gedurende de dag. Het onderzoek is uitgevoerd op de data van de eerste 6 maanden van 2013. Er is in deze studie alleen naar aankopen gekeken bij de kassa en niet naar de bezoekersaantallen in winkels.

Meer analyse  over het winkelgedrag van de consument is beschikbaar bij Retail Management Center. RMC beschikt over een eigen netwerk van 400 CityTraffic tellers in 93 steden in de Benelux die middels wifi-sensoren 24 uur per dag drukte-aantallen meten in A1 winkelstraten, winkelcentra en andere winkelgebieden.


Deel deze pagina

Winkelstructuurtransformatie