De impact van blockchain op de retailsector

Whitepaper

Bron: ShoppingTomorrow

Blockchain bestaat al sinds 2009 en kent inmiddels al vele (bekende en onbekende) toepassingen in de retailbranche. Toch staat deze technologie nog in haar kinderschoenen en zijn de (toekomstige) mogelijkheden immens. Reden genoeg voor de expertgroep Blockchain van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow om onderzoek te doen naar de impact van blockchain op de retailsector en dan met name binnen de gebieden identiteit, betalen en supply chain management.

Blockchain en bitcoin (of cryptovaluta) worden vaak in één adem genoemd, maar bitcoin is een toepassing op blockchain, net als dat e-mail een toepassing op internet is. Er kunnen dus nog veel meer waardevolle zaken met blockchaintechnologie worden uitgewisseld, zoals contracten, aankoopbewijzen en loyaliteitsprogramma’s.

Identiteit

Het is algemeen bekend dat het telkens opnieuw invoeren van identiteitsattributen bij bijvoorbeeld webwinkels conversieverlagend is. Daarnaast worden consumenten steeds terughoudender om informatie te delen met personen of bedrijven die ze niet of nauwelijks kennen. Blockchain biedt een oplossing voor dit probleem, want de technologie geeft de mogelijkheid om een veilige online omgeving te creëren waar je al je persoonlijke gegevens veilig op kunt slaan. In plaats van bij iedere webshop je gegevens opnieuw in te moeten vullen, kun je in de toekomst toestemming geven aan derden om informatie uit die kluis te laten halen.

Het gebruik van blockchain voor identiteitsmanagement zal op korte termijn binnen Nederland slechts beperkt zijn tot eenvoudige toepassingen, zoals het kopen van alcohol en tabak. Blockchain voor identiteitsmanagement is duidelijk een toepassing die op de langere termijn wordt uitgerold, maar dat maakt het zeker niet minder belangrijk. Sterker nog, een goede online identiteit is een randvoorwaarde voor toekomstige digitale vooruitgang waarbij gevalideerd bewijs van identiteit het startpunt is voor sociaaleconomische deelname aan de maatschappij van morgen.

Betalen

Het gebruik van blockchain gaat helpen om de administratieve lasten en kosten van de huidige betaalinfrastructuur te verlagen en het tegenpartijrisico te verminderen. Dit leidt tot minder fraudeschade, die dus ook minder in de prijs doorberekend hoeven te worden aan de consument. Er zijn geen abonnementskosten meer aan certificerende partijen, geen dure verzekeringen meer en het gebruik van cryptocurrency voorkomt onrechtmatige chargebacks. Dit allemaal voorkomt een liquiditeitsprobleem voor de retailers.

De digitalisering van de maatschappij zorgt ervoor dat de afhankelijkheid van de banken steeds groter wordt. Veel consumenten weten dit, vinden het niet prettig en gebruiken cash geld voor transacties die ze niet via het bankverkeer willen laten lopen. Ook dit is een keuze vanuit privacy-oogpunt. Met het ontstaan van bitcoin is er ineens een digitaal alternatief op de markt gekomen voor cash geld. Het heeft exact dezelfde eigenschappen en is ook nog digitaal. Daarmee is het dus zeer mobiel, zeer veilig en niet gebonden aan landsgrenzen.

Supply chain management

Blockchain biedt vele mogelijkheden binnen supply chain management. Zo kunnen blockchaintoepassingen retailers helpen de zichtbaarheid in de supply chain te verbeteren, de herkomst en authenticiteit van producten te waarborgen, transacties te versnellen en verwerkingskosten te verlagen. Retailers zouden dan binnen gezamenlijke projecten ook moeten samenwerken met andere partijen en ketenpartners om te testen hoe en waar blockchains in hun bedrijf of operatie kunnen passen. Retailers die zich proactief opstellen, halen snel voordeel door arbeidsintensieve taken om te zetten in volledig geautomatiseerde processen die zijn gefaciliteerd door blockchain.

De impact van blockchain op de retailketen is klein op de korte termijn en groot op de lange termijn. Het advies van de expertgroep voor retailers luidt dan ook: Start met meedoen, volg opleidingen en creëer begrip en bewustzijn. Start je experiment en leer daarvan. Sluit aan bij anderen, werk samen met de overheid en kom uit de startblokken. Leer en experimenteer. "Think BIG, act small!"

In de bluepaper van de expertgroep Blockchain, die onder leiding stond van CryptoTaub, lees je alle aanbevelingen.


Deel deze pagina

Digitalisering Techniek