De ontwikkeling van kerninflatie

Nieuwsbericht

Bron: Retail Insiders

In dit artikel vind je een korte uitleg over kerninflatie en de ontwikkeling hiervan.

De al maar stijgende inflatie treft de retailsector hard. Denk aan koopkrachtdaling bij stijgende inkoopprijzen, maar ook aan de huisvestigingskosten bij fysieke winkels. Onlangs riep de retailsector verhuurders op om gebruik te maken van de kerninflatie voor de indexering van huren. Maar wat is de kerninflatie en waarin verschilt deze van de inflatie zoals deze doorgaans wordt afgeleid van de consumentenprijsindex (CPI)? Een korte uitleg en de ontwikkeling van de kerninflatie.

Inflatie en Kerninflatie

De jaar-op-jaar ontwikkeling van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie* en wordt doorgaans afgeleid van de consumentenprijsindex (CPI). De CPI geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle Nederlandse huishoudens. Bij de CPI van de totale bestedingen wordt naar 372 productgroepen gekeken. Het CBS publiceert ook de index voor 34 specifieke samenstellingen van productgroepen (speciale aggregaten), waaronder de SA20. De SA20 geeft de index weer van de bestedingen exclusief energie en voeding, alcoholhoudende dranken en tabak. Dit wordt ook wel de kerninflatie genoemd en door veel economen liever gebruikt vanwege de sterk schommelende voedselprijzen en energieprijzen.

Ontwikkeling inflatie en kerninflatie

Onderstaande ontwikkeling over de periode januari 2000- april 2022 (% ontwikkeling t.o.v. dezelfde periode voorgaand jaar) maakt duidelijk dat de situatie in 2022 uitzonderlijk is. De CPI inclusief energie en voedingsmiddelen ligt ongekend hoog, waar de kerninflatie eveneens stijgt, maar minder extreem. 

Langjarige ontwikkeling inflatie en kerninflatie

Bron: CBS Statline 
Selecteer bij Bestedingscategorie: SA20 en bij Onderwerp: Jaarmutatie CPI

* Voorlopige cijfers

* Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten, niet alleen van individuele producten; dat betekent dat bij inflatie je vandaag minder kunt kopen voor 1 euro dan gisteren.


Deel deze pagina

Retailfood Retailnonfood Retailsector Retailsectortotaal