De ontwikkeling van inflatie

Nieuwsbericht

Bron: Retail Insiders

In dit artikel vind je een korte uitleg over inflatie en de ontwikkeling hiervan.

De al maar stijgende inflatie treft de retailsector hard. Denk aan koopkrachtdaling bij stijgende inkoopprijzen, maar ook aan de huisvestigingskosten bij fysieke winkels. Voor het bepalen van de huurprijsindex wordt gekeken naar de inflatie die doorgaans wordt afgeleid van de consumentenprijsindex (CPI). Echter door de extreme ontwikkeling in de energieprijzen roept de retailsector verhuurders op om gebruik te maken van de prijsindex exclusief energie (de SA19) voor de indexering van huren. In dit artikel een korte uitleg over het CPI en de speciale aggregaten, alsmede de ontwikkeling in de indexen. 

Inflatie

De jaar-op-jaar ontwikkeling van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie* en wordt doorgaans afgeleid van de consumentenprijsindex (CPI). De CPI geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle Nederlandse huishoudens. Bij de CPI van de totale bestedingen wordt naar 372 productgroepen gekeken. Het CBS publiceert ook de index voor 34 specifieke samenstellingen van productgroepen (speciale aggregaten), waaronder de SA19 en SA20. De SA19 geeft de index weer van de bestedingen exclusief energie. De SA20 geeft de index weer van de bestedingen exclusief energie en voeding, alcoholhoudende dranken en tabak.

Ontwikkeling inflatie

Onderstaande langjarige ontwikkeling (% ontwikkeling t.o.v. dezelfde periode voorgaand jaar) maakt duidelijk dat de situatie in 2022 uitzonderlijk is. De CPI inclusief energie en voedingsmiddelen ligt ongekend hoog, waar de SA19 (CPI exclusief energie) eveneens stijgt, maar minder extreem. 

Langjarige ontwikkeling inflatie

Bron: CBS Statline 
Selecteer bij Bestedingscategorie: SA19 en bij Onderwerp: Jaarmutatie CPI

* Voorlopige cijfers

* Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten, niet alleen van individuele producten; dat betekent dat bij inflatie je vandaag minder kunt kopen voor 1 euro dan gisteren.


Deel deze pagina

Retailfood Retailnonfood Retailsector Retailsectortotaal