De resultaten van Eerste hulp bij Retail Online

Nieuwsbericht

Bron: Retail Innovation Platform, Future-Proof Retail & Retail Insiders

Online gaan als retailer is door corona nog belangrijker geworden. Maar waar begin je en hoe pak je het aan? Retail innovation Platform, Future-Proof Retail en Retail Insiders namen het initiatief om studenten te koppelen aan retailers met het project: Eerste hulp bij Online Retail.

Door corona is digitalisering in een stroomversnelling geraakt. De winkelstraten zijn akelig leeg en met de aanscherpte maatregelen zal dit de komende tijd nog wel zo blijven. Dat online gaan als retailer belangrijker is geworden is zekerheid. Maar hoe pak je dit aan en wat is daar precies voor nodig? Om retailers hierbij te helpen hebben het Retail Innovation Platform, Future-Proof Retail en Retail Insiders het initiatief genomen om retailers te koppelen aan studenten. In dit artikel lees je de resultaten van het project ‘Eerste Hulp bij Online Retail’.

Ondernemers kregen de kans om zich aan te melden voor ondersteuning, waarna ze in contact werden gebracht met studenten van verschillende Hogescholen. De studenten konden in samenwerking met de ondernemers aan de slag met een van de drie vraagstukken rondom marketing: 1) Webshop & online voorraadbeheer, 2) online marketingstrategie 3) website & online activiteiten.

Feiten

  • Uit meer dan 70 aanmeldingen voor het initiatief kwamen uiteindelijk 17 succesvolle matches voort.
  • Aanmeldingen kwamen uit kleine dorpen als Wijchen tot grotere steden als Breda.
  • Avans Den Bosch, Hogeschool Rotterdam, NHL Stenden en Windesheim leverden studenten.
  • De studenten leverden onder ander bruikbare cijfers, een rapport met tips en tricks en veranderingen aan de website op.

Resultaten:

  • De meeste ondernemers vonden de bereikbaarheid van studenten goed tijdens het project (67%)
  • Ook tevreden waren ze met het contact met de hogescholen en begeleiders tijdens het project (78%)
  • Over de mate van kennis en vaardigheden van de studenten waren de ondernemers te spreken. 67% vond dit voldoende aanwezig. Bij 67% van de ondernemers was het duidelijk welke werkzaamheden er uit zouden worden gevoerd door de studenten.
  • Meer dan de helft van de ondernemers voelde zich na het project “goed geholpen door de student” (59%).
  • Bijna 9 van de 10 (89%) deelnemende ondernemers zou opnieuw meedoen aan een dergelijk project.

Een conclusie die getrokken kan worden is dat het een succesvol project was. Zoals Will Ruijs, van exclusieve kinderkledingwinkel JoePieDoe in Wijchen aangaf: ‘Vooral de inzichten van studenten die zowel helemaal niets met mode hebben, of juist heel erg geïnteresseerd zijn in de mode, zijn interessant voor ons’. Kortom, het blijkt fijn om door studenten op weg geholpen te worden – ook al hebben zij nog geen eerdere ervaring in een specifieke bedrijfstak opgedaan. Met een frisse blik en de kennis van studenten kom je een heel eind!

Een tweede lichting met ondernemers is onlangs gestart. Op dit moment wordt er nagedacht of dit project een vaste plek kan krijgen in het curriculum van geïnteresseerde hogescholen, met oog op kwaliteitswaarborging én verhoging van het matchingspercentage.

Eerste Hulp bij Online Retail is een initiatief van Future-Proof Retail, Retail Insiders en het Retail Innovation Platform (RINP). Heb je vragen, wil je als retailer meer weten over dit initiatief of op de lijst worden gezet voor het (eventuele) vervolginitiatief? Neem dan contact op met Mayke Steeman via m.steeman@hva.nl. 


Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform