Economie Drenthe in 2018: groei blijft achter

Verslag

Bron: Henk van den Brink voor ING

In 2018 verzwakt de groei van de Drentse economie van 2,4% tot naar verwachting 2,0%. De regionale economie krijgt vooral een boost van de publieke sector: hogere overheidsuitgaven en dan vooral in de zorg dragen flink bij aan de economische groei. Ook de transportmiddelenindustrie zorgt voor groei-impulsen. Het werkloosheidspercentage daalt snel en ligt met 4,0% iets hoger dan landelijk.

Economische groei beperkt tot 2,4%

De pijler onder de groei in 2018 is vooral de sterk groeiende zorgsector. Ook de industrie rond Emmen en Hoogeveen draagt flink bij aan de provinciale economische groei. Andere groeisectoren als zakelijke dienstverlening, ICT en groothandel en logistiek zijn in Drenthe minder sterk vertegenwoordigd. De bouwproductie groeit nog wel met 4%, maar dat is minder uitbundig dan in de afgelopen drie jaar.

figuur economische groei drenthe

Groei Zuidoost-Drenthe ondermaats

Terwijl Noord- en Zuidwest-Drenthe in 2018 groeicijfers laten zien die conform de landelijke groei zijn, blijft de ontwikkeling van de economie in Zuidoost-Drenthe achter. Met een verwachte groei van 1,4% is het één van de minst presterende regio's van het land. De lage economische groei in Zuidoost-Drenthe is het gevolg van enerzijds vergrijzing en anderzijds de ondervertegenwoordiging van groeisectoren als zakelijke dienstverlening en ICT. Tot de weinige groeimotoren behoren bouw, chemie en rubber- en kunststofproductie. Goed nieuws voor Emmen is dat supervezelproducent Teijin Aramid haar capaciteit gaat uitbreiden. In Noord-Drenthe is de publieke sector samen met de zorg goed voor een aandeel in de economie van 34% (Nederland 21%). Naast de zorg zijn ook de op (oudere) consumenten gerichte sectoren detailhandel en leisure in 2018 aanjagers van de groei. Groeipijlers in het zuidwesten zijn vooral de op export gerichte transportmiddelenindustrie (onder meer Fokker Aerostructures) en agrifood (FrieslandCampina en DOC Kaas).

Drentse arbeidsmarkt ruim

De Drentse beroepsbevolking is relatief sterker vergrijsd en lager opgeleid dan die in andere provincies, wat onder meer de groei van het aantal banen van starters c.q. jonge zzp’ers drukt. De werkloosheid daalt in 2018 tot 4,0%. Vooral in Emmen, de grootste gemeente, is de werkloosheid flink hoger en de arbeidsparticipatie lager. De uitdaging voor deze regio is verhoging van de participatiegraad en verbetering van de scholing, ook van ouderen. De Drentse arbeidsmarkt is de ruimste van het land, maar ook hier stijgt het aantal openstaande vacatures fors, in het eerste kwartaal van 2018 met bijna 40 procent ten opzichte van een jaar eerder.


Deel deze pagina

Macroeconomischeontwikkelingen