Economie Flevoland in 2018: consument en huizenmarkt stuwen economie

Verslag

Bron: Rico Luman voor ING

De economie van Flevoland laat in 2018 met 3,3% landelijk de sterkste groei onder de provincies zien. Na eerder een rem te zijn geweest, geven een lagere werkloosheid en hogere huizenprijzen de economie nu een flinke steun in de rug. Bovendien trekt de bevolkingsgroei ook weer aan. De provincie profiteert van buurregio Groot-Amsterdam waar veel inwoners werk vinden en de overhitte huizenmarkt zorgt voor een positief uitstralingseffect naar met name Almere.

Stevige groei verwacht voor economie Flevoland

Flevoland laat de magere jaren nu duidelijk achter zich. De provincie kan in 2018 op een economische groei van 3,3% rekenen en zet hiermee het herstel gestaag voort. Consumenten besteden meer in de detailhandel en de groei van de zakelijke dienstverlening speelt de provincie met economisch hart Almere in de kaart. Ook telt de provincie - als gunstig gelegen uitvalsbasis met ruimte - veel handelsbedrijven die profiteren van nationale als internationale groei. In 2018 draagt verder de zorgsector weer bij aan groei en liggen er kansen in de vrijetijdseconomie. Ook de logistiek biedt groeimogelijkheden zoals blijkt uit de recente vestigingen van distributiecentra van Inditex (moederbedrijf Zara) en Kloosterboer. 

Economisch gezien is het wel een tegenvaller dat de uitbreiding van Lelystad Airport - dat vakantievluchten van Schiphol moet overnemen - tenminste tot 2020 is uitgesteld en onzeker is. Dit neemt echter niet weg dat bovengemiddelde groei wordt verwacht.

figuur economische groei flevoland ing

Huizenmarkt speelt een sleutelrol in het herstel

Het herstel van Flevoland loopt synchroon met het herstel op de huizenmarkt. Door veel recente nieuwbouw en een relatief jonge bevolking is de hypotheekschuld in vergelijking tot de marktwaarde gemiddeld de hoogste van Nederland. Door forse prijsdalingen stond 50% van de woningen in 2013 'onder water' (hypotheekschuld hoger dan de woningwaarde). Begin 2018 liggen de huizenprijzen voor het eerst hoger dan in 2008 en dit haalt de druk van de ketel voor veel woningbezitters en geeft consumenten vertrouwen. En de prijsstijging zet voorlopig door. Met de groeiende populariteit van Almere als voordelig alternatief voor de regio Amsterdam en doorwerking in de rest van de provincie blijven de vooruitzichten positief.

Woningbouw komt weer op gang en draagt meer bij

Met het herstel op de woningmarkt worden er ook weer nieuwe woningbouw plannen uitgevoerd. Dit blaast nieuw leven in de ‘schaalsprong’ die jarenlang stil heeft gestaan. Zo worden er in de woonwijk Oosterwold bij Almere de komende jaren veel woningen ontwikkeld. Ook op andere plaatsen in Flevoland neemt de bouwactiviteit toe. Dit levert meer werk op voor bouwbedrijven, maar zorgt ook voor snellere bevolkingsgroei.

Ook de daling van de werkloosheid versnelt de economie

Naast de huizenmarkt speelt de werkloosheid een belangrijke rol voor de economische groei in Flevoland. De werkloosheid is na een snelle stijging ook weer snel relatief snel gedaald, al blijft het niveau nog bovengemiddeld (5,6% in 2017). Daarbij geldt dat er grote verschillen zijn met relatief hoge cijfers in Almere en Lelystad en lage daarbuiten. De werkloosheid daalt gemiddeld in 2018 verder naar 4,4% en dit geeft de koopkracht een extra impuls. Samen met het vermogenseffect van hogere huizenprijzen zorgt dit ervoor dat Flevolanders weer meer uitgeven.

werkloosheid flevoland ing

Flevolanders afhankelijker van banen buiten de provincie

Voor de werkgelegenheid is Flevoland in de afgelopen jaren afhankelijker geworden van andere regio’s. Het aantal banen in eigen provincie lag eind 2016 nog 6% lager dan vijf jaar eerder en ook in 2017 was de banengroei heel beperkt. Hiermee is de doelstelling om meer een werkprovincie te worden verder weg geraakt. Toch wordt de arbeidsmarkt van Flevoland ook krapper. Dit geldt vooral specifieke beroepsgroepen als bouwvakkers en leerkrachten. Op Schiphol – een belangrijke werkgever voor de regio - wordt de banengroei getemperd door capaciteitsgrenzen, maar de regio Amsterdam blijft voor Flevoland een belangrijke banenmotor.


Deel deze pagina

Macroeconomischeontwikkelingen