Economie Friesland in 2018: groei blijft steken op 2 procent

Verslag

Bron: Henk van den Brink voor ING

De groei van de Friese economie zakt in 2018 naar verwachting terug van 2,3% naar 2,0%. Het aantal werklozen zakt in 2018 tot iets onder de 15.000. Dit komt overeen met 4,4% van de werkzame beroepsbevolking, hoger dan het nationale werkloosheidspercentage.

Achterblijvende groei Friese economie

De groei van de Friese economie is ook in 2018 bijna een procentpunt lager dan landelijk. De regionale economie kent een grote agrifood sector en juist in deze sector stagneert de groei sinds 2017 vanwege de fosfaatwetgeving en de krimpende melkveestapel. Behalve door melkproducten wordt de Friese economie gestut door een sterke bouw- en zorgsector. De zorg groeit vooral dankzij extra uitgaven voor ouderenzorg in 2018 met 3%, de hoogste groei in zeven jaar tijd. Andere sterk groeiende sectoren in 2018 - zakelijke dienstverlening, groothandel en logistiek - spelen in Friesland ín vergelijking met heel Nederland een bijrol.

figuur economische groei friesland ing

Groei noorden lager dan in zuiden

De verschillen tussen de drie Friese regio’s zijn groot. Alleen de zorg is overal relatief goed vertegenwoordigd. De Noord-Friese economie is groter dan die van Zuidoost– en Zuidwest-Friesland tezamen, maar groeit langzamer. In het noorden zijn de in Leeuwarden geconcentreerde maar matig groeiende publieke sector en financiële dienstverlening groot. In het zuidoosten nemen de snel groeiende elektrotechnische- & machine-industrie en bouwnijverheid een prominente positie in. Pareltjes zijn onder meer het Innovatiecluster Drachten en VDL Bus Heerenveen. In het zuidwesten is het agrifood cluster goed voor bijna 11% van de regionale economie (versus 4% landelijk). De gemeente Súdwest-Fryslân telt zo’n 500 melkveebedrijven, veruit het grootste aantal van ons land. Bouw en detailhandel zijn in deze regio ook sterker vertegenwoordigd dan elders en groeien in 2018 goed door, een gevolg van de opleving van de huizenmarkt en de consumentenbestedingen.

Werkloosheid daalt naar 4,4 procent

In Friesland is de banengroei in 2015 op gang gekomen. De groei is redelijk gelijkmatig verdeeld over de Friese regio’s en gemeenten. De meeste banen zijn ontstaan bij uitzendbureaus, maar ook in zorg en handel en in mindere mate horeca en industrie was er sprake van banengroei. In 2018 zal vooral het aantal zorg- en uitzendbanen verder toenemen. In het eerste kwartaal van 2018 was het aantal openstaande vacatures 33% hoger dan een jaar eerder. De werkloosheid daalt in Friesland sinds de piek in 2014 (8,0%) voortvarend, naar verwachting tot gemiddeld 4,4% in 2018. De werkloosheid is verhoudingsgewijs hoog en de verschillen zijn groot. In Leeuwarden is het percentage bijna dubbel zo hoog als op de Waddeneilanden (circa 3,5%).


Deel deze pagina

Macroeconomischeontwikkelingen