Economie Groningen in 2018: krimp economie vanwege gasplafond

Verslag

Bron: Henk van den Brink voor ING

De daling van de gaswinning leidt ook in 2018 tot een krimp van de omvang van de Groningse economie (-0,8%). Daarmee is Groningen de enige provincie zonder economische groei. De gemiddelde werkloosheid daalt naar iets boven de 5%, de hoogste van alle provincies.

Zorg, bouw, energie en ICT groeien fors

Exclusief de sector delfstoffenwinning is er wel sprake van economische groei (2,9%), een fractie hoger zelfs dan de nationale groei. De goed vertegenwoordigde zorgsector is de voornaamste aanjager van de groei, maar ook de bouw, industrie, de energiesector rond de Eemshaven en het ICT-cluster in de stad Groningen dragen hun steentje bij. Een nieuwe aanjager is de oprichting van het Groningen Digital Business Centre. De bouwsector kan in Groningen nog sterker groeien dan landelijk vanwege de noodzakelijke versterking van huizen in het aardbevingsgebied. Buiten de stad Groningen is het beeld anders. Bevolkingskrimp en de geringe toeristische functie van de regio drukken de groei.

figuur economische groei groningen ing

Energietransitie noodzaak vanwege verlaging gasplafond

De daling van de gasproductie is nog altijd sterk van invloed op de economische groei van Groningen. Eind maart 2018 is een verdere verlaging van het vorige gasplafond (21,6 miljard m3 voor de periode 1 oktober 2017-2018) afgesproken naar minder dan 12 miljard m3 uiterlijk oktober 2022, of eerder indien mogelijk. Uiterlijk 2030 is de gaswinning teruggedraaid tot nul. Over de periode 2013-2018 krimpt de economie vanwege de lagere gasplafonds met 20 procent. Zonder deze sector is echter sprake van een groei die iets lager is dan nationaal. De energietransitie is nationaal een uitdaging, maar mede gezien de krimp van de gassector voor Groningen een must. Het plan voor de groene noordelijke waterstofeconomie is een mooi voorbeeld. Het uitbreiden van offshore windactiviteiten is een impuls voor de Eemshaven, dat de ambitie heeft in 2030 dè energy- en data-port van Noordwest-Europa te zijn.

Banenmotor blijft draaien

De Groningse arbeidsmarkt herstelt zich sinds 2015. In 2016 groeide het aantal banen met ongeveer 5.500, in 2017 en 2018 zal deze banengroei zich doorzetten. Het merendeel van deze banen wordt gecreëerd in de stad Groningen, in de zakelijke dienstverlening en de ICT. De overige delen van de provincie kennen een dalende beroepsbevolking, lagere arbeidsparticipatie en veel lagere banengroei. De arbeidsmarkt wordt steeds minder ruim. Dit wordt geïllustreerd door de stijging in het eerste kwartaal van het aantal openstaande vacatures met 26% ten opzichte van een jaar eerder. De werkloosheid in deze regio loopt sterk uiteen. In de stad Groningen is deze vooral vanwege de hoge studentenpopulatie het hoogst (bijna 8% in 2017). Voor de provincie wordt dankzij de banengroei een daling van de werkloosheid verwacht van ruim 6% in 2017 naar ruim 5% in 2018.

figuur economische groei groningen ing

Deel deze pagina

Macroeconomischeontwikkelingen