Economie Limburg in 2018: blijft op stoom

Verslag

Bron: Thijs Geijer voor ING

De Limburgse economie groeit in 2018 naar verwachting met 2,4% en laat daarmee voor het vijfde jaar op rij een verbetering zien. Tijdens 2017 was de auto-industrie de grote positieve uitschieter. Voor 2018 is het beeld voor vrijwel alle sectoren positief waarbij hogere overheidsuitgaven zorgen dat ook het onderwijs en zorg weer groei vertonen. Verdere daling van de werkloosheid betekent dat deze in Limburg onder de 4% uitkomt.

Export is een drijfveer

De toename van de economische activiteit is gelijkmatig verdeeld over de drie Limburgse regio’s. Het zwaartepunt van de regionale economie ligt in het verstedelijkte zuiden waar de lichte bevolkingskrimp wel iets af doet aan de dynamiek. Het Limburgse bedrijfsleven is export gericht en via die weg leidt de economische groei in landen als Duitsland en België tot meer werk voor de industrie, transport en groothandel in Limburg. Ook voor het toerisme blijft de conjunctuur in eigen land en in de landen om ons heen vooralsnog gunstig. Hotels zagen de markt in 2017 daarbij wel sterker verbeteren dan verblijfsaccommodaties.

Figuren economische groei Limburg ing nieuws

Werkloosheid onder pre-crisisniveau

De gunstige ontwikkeling van de economie is duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt. De regionale werkloosheid daalt in 2018 tot onder de 4% en is daarmee lager dan in de periode voor de crisis. Het aantal nieuwe vacatures ligt momenteel op een hoog niveau. Per maand kwamen er eind 2017 bijna 40% meer vacatures vrij dan een jaar eerder. Veel werkzoekenden hebben daardoor weer werk gevonden, hun aantal daalde in alle Limburgse regio’s daardoor met circa 30% in 2017.

Figuur werkloosheid Limburg ing nieuws

Zorg om krappere arbeidsmarkt

De opschaling van de productie bij VDL en de grootschalige werving van personeel is een van meest tastbare voorbeelden van de omslag op de arbeidsmarkt. In 2018 zijn er door het in productie nemen van de BMW X1 nog eens 600 extra arbeidskrachten nodig. Verder zijn er onder andere in de horeca, bouw, transport en zorg ook meer vacatures. Bedrijven zullen, bijvoorbeeld met scholingsprogramma’s, een nog actievere arbeidsmarktaanpak moeten volgen om aan mensen te komen. Limburg behoort tot de regio’s die een krappe arbeidsmarkt kennen. Desondanks signaleert de provincie in haar aanvalsplan arbeidsmarkt nog steeds een onbenut arbeidspotentieel van ruim 94.000 Limburgers. Deels zijn dit mensen die actief naar werk zoeken, deels mensen die meer uren willen werken en deels mensen die tijdens de crisis hun baan kwijtraakten en hun zoektocht hebben gestaakt.


Deel deze pagina

Macroeconomischeontwikkelingen