Economie Noord-Brabant in 2018: groeimotor

Verslag

Bron: Thijs Geijer voor ING

Noord-Brabant behoort met een economische groei van 3,1% in 2018 tot de voorhoede binnen Nederland. Na het topjaar 2017 blijft de technologische industrie ook in 2018 sterk bijdragen aan de groei. Alle andere sectoren groeien ook en het is vooral de zorg die een tandje bij schakelt. De arbeidsmarkt draait op volle toeren, het aantal vacatures is hoog en de werkloosheid daalt snel tot 3,3%.

Brabantse economie blijft goed presteren

In 2018 groeit de Brabantse economie voor het vijfde jaar op rij sterker dan landelijk. Het economische succes kent een brede sectorale basis. Met een productiegroei van ruim 10% in 2017 is de technologische industrie de absolute uitblinker. Ook in 2018 zijn machinebouwers en toeleveranciers aan de auto-industrie belangrijke aanjagers. Tegelijkertijd laten grote sectoren zoals bouw, zakelijke dienstverlening en zorg ook flinke groei zien. Binnen de zorg is er vooral extra geld voor de ouderenzorg.

Figuren economische groei Noord-brabant ing nieuws

Bovengemiddelde groei voor alle regio’s

Zuidoost-Brabant kent in 2017 een groei van bijna 5% en de verwachting is dat de regio ook in 2018 de snelste groeier onder de Brabantse regio’s is. Met groeipercentages van rond de 3% zijn West-, Midden en Noordoost-Brabant zeker geen achterblijvers. Investeringen in distributiecentra (zoals door Lidl in Roosendaal), toeristische verblijfsaccommodatie (bij de Efteling en Beekse Bergen) en zorg (waaronder de nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis en een oncologie campus in Breda) illustreren het vertrouwen.

Werkloosheid daalt naar 3,5 procent

Eind 2017 kwamen er in Noord-Brabant maandelijks circa 40.000 nieuwe vacatures beschikbaar, een jaar eerder waren dat er nog ruim 20.000. Het aantal werkzoekenden is dan ook fors gedaald. Vanwege het huidige snelle herstel op de arbeidsmarkt is krapte steeds vaker top of mind. Dit geldt in Noord-Brabant vooral voor bedrijven in bouw, logistiek, industrie en ICT. Voor het bedrijfsleven is het aantrekken van talent en behouden van huidige werknemers essentieel om concurrerend te blijven. De betrokkenheid van regionale overheden en kennisinstellingen bij de arbeidsmarkt is groot, ook omdat men weet dat het een majeure opgave is om vraag en aanbod nu en in de toekomst zo goed mogelijk te matchen.

Figuur werkloosheid Noord-Brabant ing nieuws

Deel deze pagina

Macroeconomischeontwikkelingen