Economie Overijssel in 2018: profijt van opleving industrie, bouw en zorg

Verslag

Bron: Henk van den Brink voor ING

De economische groei in Overijssel is al enkele jaren iets hoger dan die in heel Nederland. In 2018 komt deze naar verwachting uit op 2,7%, vrijwel gelijk aan de bbp-groei. Groeipijlers blijven bouw en industrie, vanuit zorg en onderwijs komen extra impulsen. De gemiddelde werkloosheid daalt sneller dan landelijk, naar 3,6%.

Zorg in 2018 extra groeimotor naast bouw en industrie

De economie blijft zich in 2018 goed ontwikkelen, ook al is de verwachte groei van 2,7 procent lager dan in 2017 (+3,4%). Overijssel telt relatief veel bedrijvigheid in de bouw en industrie. Hoewel deze sectoren iets minder sterk groeien, blijft de behoefte aan nieuwbouwwoningen hoog en zijn de industriële vertrouwensindicatoren hoog. De zorgsector kan in 2018 een productiegroei van 3% tegemoet zien en daar profiteert vooral Zuidwest-Overijssel van.

figuur economische groei overijssel ing

Regio Zwolle groeit sterker dan Twente

De groei in Noord- en Zuidwest-Overijssel (circa 3%) is hoger dan die in Twente (2,6%). Aanjagers van de groei in de regio rond Zwolle zijn industrie, bouw en zorg. In Twente is een sterk cluster van de zich zeer goed ontwikkelende hightech maakindustrie. De groei in deze sector zal in 2018 niet zo uitzonderlijk hoog zijn als in topjaar 2017. Naast exportonzekerheid biedt de brexit de Twentse maakindustrie kansen. Bedrijven kunnen na de uittreding profiteren van de zwakkere concurrentiepositie van Britse bedrijven binnen de Europese vrijhandelszone. In Noord-Overijssel is de transportmiddelenindustrie belangrijk (Scania) en in het zuidwestelijk deel de chemie. De onderwijsclusters rond Enschede en Zwolle hebben voordeel van hogere onderwijsuitgaven. De kracht van Zuidwest-Overijssel is dat diverse industriële sectoren bovengemiddeld aanwezig zijn: food, grafimedia, farmacie, chemie en kunststoffen.

Spanning op arbeidsmarkt neemt snel toe

De banengroei zal zich in 2018 naar verwachting over een breed front voortzetten, inclusief industrie-, onderwijs- en overheidsbanen, waarbij ook het aantal vaste banen weer in de lift zit. Het gemiddelde werkloosheidspercentage ligt in 2018 in Overijssel naar verwachting met 3,6% iets onder het landelijke gemiddelde. De arbeidsmarkt kent een gemiddelde spanning, maar wordt snel krapper. In de periode januari-maart was het aantal openstaande vacatures 26% hoger dan het jaar ervoor. Vooral voor technische beroepen sluit de vraag van werkgevers onvoldoende aan op het aanbod. Door onder meer te investeren in de Innovatiecampus op Novel-T (voorheen Kennispark Twente), waar bedrijven en opleidingscentra nauwer gaan samenwerken wordt geprobeerd deze kloof tussen vraag en aanbod van technisch personeel te overbruggen.

werkloosheid overijssel ing

Deel deze pagina

Macroeconomischeontwikkelingen