Economie Utrecht in 2018: houdt de vaart erin

Verslag

Bron: Katinka Jongkind voor ING

Utrecht is een economisch sterke provincie, met een relatief hoge economische groei, een hoog opgeleide beroepsbevolking en een lage werkloosheid. Voor 2018 wordt wederom een bovengemiddelde economische groei verwacht (+3,3%). De groei wordt gedragen door de zakelijke dienstverlening in combinatie met toenemende bestedingen van consumenten in de horeca en detailhandel. De werkloosheid daalt naar verwachting van 4,3% in 2017 naar 3,2% in 2018. Hiermee behoort Utrecht landelijk tot één van de best presterende provincies.

Bovengemiddelde groei in 2018

De provincie Utrecht heeft met een omvang van zo’n 59 miljard euro een aandeel van 9% in de Nederlandse economie. De regio telt met de steden Amersfoort en Utrecht en omliggende plaatsen als Nieuwegein, Zeist en Leusden veel dienstverleners en naar verhouding weinig industrie. Dit maakt de provincie afhankelijker van de binnenlandse markt ten opzichte van andere provincies. Nu de Nederlandse consument de knip weer trekt en bedrijven meer investeren pakt dit goed uit. In 2018 groeit de Utrechtse economie wederom bovengemiddeld met 3,3% (Nederland: 2,8%).

figuur economische groei utrecht ing

Zakelijke dienstverlening belangrijkste groeidriver

De economische groei in de regio Utrecht wordt voor een groot deel gedragen door de zakelijke dienstverlening. Deze sector realiseert in 2018 naar verwachting een volumegroei van 4%. De softwaresector is daarbij een belangrijke groeidriver. In de regio Utrecht gevestigde specialistische dienstverleners als consultancybureaus (zoals Capgemini en Twijnstra Gudde) en ICT-dienstverleners (AFAS, Ordina) profiteren hiervan. Daarnaast nemen de consumentenbestedingen in vooral de horeca en detailhandel toe door een verbeterde koopkracht en een toename van het aantal toeristen.

Werkloosheid terug op pre-crisis niveau

De werkgelegenheid ontwikkelt zich in Utrecht de komende jaren naar verwachting sterk en stijgt sneller dan het arbeidsaanbod. De werkloosheid daalt dan ook van 4,3% in 2017 naar 3,2% in 2018. Dit is mede te danken aan de goed inzetbare beroepsbevolking, dat grotendeels hoogopgeleid is. Daarmee is de werkloosheid terug op het pre-crisis niveau van 2008. Dit zorgt wel voor meer spanning op de arbeidsmarkt. Zo is het aantal werklozen per openstaande vacature in een jaar tijd gedaald van 2,3 in 2016 naar 1,4 in 2017. Naar verwachting zal de spanning in 2018 in een aantal sectoren verder toenemen. Dit geldt vooral voor de zakelijke dienstverlening - en dan met name in de ICT – de handel en de zorg.

werkloosheid utrecht ing

Geschikt personeel steeds schaarser

Het gaat echter niet op alle fronten goed. Ook Utrecht ervaart de gevolgen van een vergrijzende beroepsbevolking in combinatie met de digitalisering van de arbeidsmarkt. Door de toenemende digitalisering verandert de vraag naar kennis en vaardigheden van werknemers. Dit raakt vooral lager en middelbaar opgeleide werknemers. Zo hebben werkgevers niet alleen in de ICT, maar ook in de zorg en bouw steeds meer moeite om geschikt personeel te vinden. Dit kan de groei van deze bedrijven remmen. Dankzij de brede inzetbaarheid van de hoog opgeleide beroepsbevolking is de mismatch op de Utrechtse arbeidsmarkt wel kleiner dan elders.


Deel deze pagina

Macroeconomischeontwikkelingen