Economie Zeeland in 2018: groei houdt aan

Verslag

Bron: Thijs Geijer voor ING

De Zeeuwse economie groeit in 2018 naar verwachting met 2,4%. De groeiende exportvraag is een drijfveer voor chemie en de haven gerelateerde activiteiten. Ook de stijgende overheidsuitgaven aan zorg resulteren in een stimulans. De werkloosheid is met 3,4 procent laag en bereikt gaandeweg een punt waarop deze voornamelijk structureel van aard is.

Vijf jaar op rij groei voor Zeeuwse economie

Hoewel het Zeeuwse bedrijfsleven zijn ups en downs kent, blijft de economie in termen van groei in het spoor van de landelijke ontwikkeling. De economische groei bedraagt 2,4% in 2018 en zowel de Zeeuwse Eilanden als Zeeuws-Vlaanderen profiteren van de brede groei onder alle sectoren. De fusie van Zeeland Seaports en de Gentse haven is een mijlpaal en leidt tot meer schaalgrootte. Qua zee-overslag ontstaat de tiende en qua toegevoegde waarde de derde haven van Europa. Voor de chemie zitten er vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in het vat, wat een economische impuls voor de regio betekent. Consumentensectoren zoals het toerisme vertonen gematigde groei. Voor Nederlandse toeristen lonkt het buitenland nu het economisch beter gaat, wel kwamen er veel meer Duitsers naar Zeeland in 2017.

figuur economische groei zeeland ing

Energietransitie bepalend voor Zeeland

Zeeland ligt letterlijk in de frontlinie van de energietransitie. De provincie kent een aantal bedrijven die bij de bedrijven horen met de meeste CO2 uitstoot. Er is veel te winnen in de chemie en raffinage maar daar hangt ook een stevig prijskaartje aan. Ook via havenactiviteiten zoals de overslag van kolen en de (de-)constructie en belevering van boorplatformen en windmolens is de regio sterk afhankelijk van de koers en de snelheid van de transitie. De energietransitie is daarmee zowel een kans als een risico voor de regionale economie.

Werkloosheid laag en arbeidsmarkt krapper

De Zeeuwse werkloosheid daalt in 2018 richting de 3%. Het niveau van 2008 komt daarmee in zicht. Landelijk wordt in 2018 een werkloosheid van 3,9% voorzien. De recente ontwikkeling van het aantal vacatures wijst op het sterke herstel van de Zeeuwse arbeidsmarkt. In de drie maanden tot en met oktober lag het aantal nieuwe vacatures in Zeeland volgens het UWV ruim 40% hoger dan een jaar eerder. Keerzijde voor werkgevers is dat het regionale arbeidsaanbod nog beperkter wordt. Er staan weliswaar nog ruim 10.000 personen als werkzoekende ingeschreven maar de Zeeuwse arbeidsmarkt is al geruime tijd krap en die belemmering wordt vooralsnog eerder groter dan kleiner.

figuur werkloosheid zeeland ing

Deel deze pagina

Macroeconomischeontwikkelingen