Economie Zuid-Holland in 2018: stijgende lijn

Verslag

Bron: Rico Luman voor ING

Nu de economie in de zwaartepunten Rotterdam en Den Haag goed draait, groeit Zuid-Holland bovengemiddeld (3,2%). Terwijl de regio’s Leiden en Delft & Westland goed blijven presteren, is Oost-Zuid-Holland (o.a. Gouda en Alphen a/d Rijn) bezig aan een economische come-back. De Zuid-Hollandse werkloosheid blijft relatief hoog. Vooral in de regio Groot-Rijnmond is aanpassing van het aanbod aan de veranderende vraag op de arbeidsmarkt een uitdaging.

Grote steden stimuleren de Zuid-Hollandse economie

Met een aandeel van tweederde in de economie bepalen de grote steden Rotterdam en Den Haag het groeitempo in Zuid-Holland. Gezien de omvang en brede samenstelling is de groei zowel te danken aan de sterke binnenlandse bestedingen als het gunstige exportvooruitzicht. Al met al is de groei in 2018 naar verwachting opnieuw bovengemiddeld (3,2%). Groot-Rijnmond profiteert van de toenemende populariteit van de stad Rotterdam. Ook de regio Den Haag levert weer een stevige bijdrage nu de overheid niet langer een rem op de economische groei is.

figuur economische groei zuid holland ing

Licht blijft op groen voor kennisregio’s Leiden en Delft

De Zuid-Hollandse regio’s Leiden en Delft & Westland zijn het sterkst uit de crisis gekomen. Beide regio’s groeien ook in 2018 door. De regio Leiden heeft een groot en stabiel onderwijs-en zorgcluster, waarbij de zorg de komende jaren weer een groeimotor is. Het Westland heeft moeilijke jaren gehad, maar profiteert nu van de exportgroei en bedrijven lopen net als in Delft voorop met innovatie.

Oost Zuid-Holland groeit in 2018 het hardst, maar heeft wat in te halen

De Zuid-Hollandse economie is na 2017 weer duidelijk groter dan voor de economische crisis in 2008. De enige uitzondering hierop is Oost-Zuid-Holland (o.a. Gouda en Alphen a/d Rijn). Al haalt deze regio de achterstand met een groei van 4% in 2018 verder in. Net als in het gebied rond de Drechtsteden (Zuid-Oost Zuid-Holland) is de bouw en installatiebranche hier sterk vertegenwoordigd en daar profiteert de regio van. De marktomstandigheden voor de maritieme en offshoresector laten door een laag investeringsniveau nog te wensen over, wat onder meer te merken is bij scheepsbouwer IHC Merwede en dienstverlener Heerema.

werkloosheid zuid holland ing

Werkloosheid vertoont dalende lijn…

De Zuid-Hollandse arbeidsmarkt komt van ver. In 2014 steeg de werkloosheid nog tot boven de 8%, maar sindsdien is er verbetering. In 2018 daalt de werkloosheid in de provincie verder door naar 4,4%. Ondanks deze daling ligt dit cijfer nog altijd boven het landelijk gemiddelde. Ook wordt het lage niveau van 2008 nog niet bereikt. Niet alleen in Groot-Rijnmond maar ook in de regio Den Haag wordt de daling van de werkloosheid geremd door een minder goede aansluiting van met name laagopgeleiden op de arbeidsmarkt.

… maar grotere mismatch remt af

De afgelopen jaren kwamen er in Zuid-Holland vooral banen bij in de detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening, waaronder ICT-bedrijven. Ook wordt er de komende jaren nog meer zorg- en technisch installatiepersoneel gevraagd. Doordat dit om een specifieke opleiding vraagt en veel Zuid-Hollandse werkzoekenden daar niet op zijn toegerust blijven er veel vacatures openstaan of wordt dit anders (bijvoorbeeld via ZZP-ers) ingevuld.

Energietransitie vooral in Groot-Rijnmond top of mind in 2018

Met de vorming van een nieuw nationaal energieakkoord staat de energietransitie in 2018 hoog op de agenda voor bedrijven, burgers en overheden. Zuid-Holland is in CO2-uitstoot de grootste uitstoter, maar binnen de regio zijn er grote verschillen. Terwijl Den Haag landelijk tot de laagste uitstoters behoort, is partnerstad Rotterdam juist de grootste uitstoter. Tegelijkertijd zorgen digitalisering en mechanisering ook voor noodzakelijke veranderingen. Wat dat betreft is het positief dat de voedingsbodem voor innovatie door een betere samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen inmiddels een stuk beter is dan tien jaar geleden.


Deel deze pagina

Macroeconomischeontwikkelingen