Future-Proof Retail Labs als parel op Jaarcongres Innovatief Haaglanden 2019

Verslag

Bron: Retail Innovation Platform

Twee Future-Proof Retail (FPR) labs zijn tijdens het Jaarcongres Innovatief Haaglanden 2019 te Delft gepresenteerd als nieuwe parel van innovatie; het EHBR(etail) Lab (locatie: Weimarstraat en Winkelcentrum Mariahoeve, Den Haag) en het HYPE Lab (locatie: Delft). Om de FPR (onderwijs/onderzoek) innovatie zichtbaar te maken en de reeds opgedane ervaring te delen werd FPR uitgenodigd zich op donderdag 24 januari op het ‘Innovatie Plaza’ als onderdeel van het thema ‘Smart City’ te presenteren aan overheden, kennisinstellingen en bedrijven uit de regio.

 

Vooral de schaal (landelijke samenwerking van HBO, MBO en brancheorganisates) en de keuze voor de aanpak (werken met design-thinking en retaillabs) van FPR nodigde bezoekers van het congres uit tot het stellen van vragen, opvragen van informatie, delen van contacten en kennis. Voor het project draagt dit weer bij aan het verder ontwikkelen van zes bestaande en vijf nieuwe retail labs in 2019.

Future-Proof Retail:

In opdracht van stichting Detailhandelsfonds (SDF) onderzoekt Future-Proof Retail, samen met meer dan 20 partners, vragen als: Hoe kun je als ondernemer en medewerker in de retail omgaan met een snel veranderende wereld, welke skills heb je hiervoor nodig en hoe kun je deze ontwikkelen? In de vorm van retail labs experimenteren, ontwerpen, activeren en leren ondernemers en hun medewerkers samen met studenten en onderzoekers. Ervaringen met en resultaten van de labs voeden direct het HBO/MBO onderwijs en toegepast onderzoek. De Haagse Hogeschool voert hiermee, samen met het ROC Mondriaan, TMO Fashion Business School, Hogeschool Rotterdam, Zuyd Hogeschool en Hanze Hogeschool een uniek, nationaal (Design-Thinking led) ondernemerschaps-onderwijs-onderzoeksproject.

EHBR(etail) Lab:

Het EHBR lab´Eerste Hulp Bij Retail´ (EHBR) is een van de FPR labs en richt zich op wijkwinkeliers. Het is een proeftuin in de vorm van een mobiel paviljoen of pop-up store, waarin Design Thinking wordt toegepast door hbo-studenten en onderzoekers, samen met ondernemers. Dit lab ontstond op initiatief van lokale retailers, gemeente Den Haag en de (kwartiermaker) Hofpas. Het doel is om samen kennis te ontwikkelen en de onderzoeksresultaten (veelal in de vorm van praktisch toepasbare tools) te delen met de gehele retail sector.

HYPE Lab:

Het HYPE Lab (Delft) is een hi-tech pop-up route met VR, robots en interactieve screens. Hier ontdekken ondernemers welke innovaties waarde creëren voor hun winkels. Drie Delftse fashionondernemers hebben in oktober/november 2018 technologieën en inrichting getest samen met medewerkers en hun klanten, MBO en HBO studenten. Men ervaart hoe het is om in een ‘winkel van de toekomst’ te werken en welke vaardigheden nodig zijn. Het resultaat is dat ondernemingen gerichter kunnen innoveren.

Design Thinking:

Het bijzondere aan deze samenwerking is het onderzoek met behulp van Design Thinking; een onderzoeksmethode waarbij er in korte sprints ideeën getest worden. De kracht van Design Thinking zit ook in de multidisciplinaire brainstorm tussen studenten en retailers. Is er sprake van al dan niet geplande veranderingen, zoals social media-initiatieven, technologie in de winkel, een vernieuwend assortiment of valt een innovatieve dienst te toetsen? Gaat een idee ook daadwerkelijk het gewenste resultaat opleveren? Wat heeft de retailer daarvoor nog nodig? Hoe kan de innovatie het beste doorgevoerd worden en wat heeft dat voor consequenties voor kosten en tijdsbeslag?

Jaarcongres Innovatief Haaglanden 2019

Het Jaarcongres 2019 is een initiatief van de negen secretarissen van de regio Haaglanden en van het Hoogheemraadschap Delfland met als doel op langere termijn innovatie de standaard te maken en op korte termijn de basis te leggen waarmee de innovatiekracht en zichtbaarheid van innovaties in de regio Haaglanden wordt vergroot.

Klik voor meer informatie over Innovatief Haaglanden of voor meer informatie over Future-Proof Retail.


Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform