Groene keuzes? De retailer aan zet!  

Nieuwsbericht

Bron: Retail Innovation Platform

Met dit motto heeft de onderzoekswerkgroep "Circulaire concepten & duurzaamheid" van het Retail Innovation Platform op 3 februari een workshop verzorgd op de Nationale Conferentie Circulaire Economie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Na een provocatieve aftrap van Anja Overdiek (HHS) hebben 20 deelnemers in meerdere rondes gebrainstormd hoe retailers een meer duurzaam aanbod kunnen maken en zelf minder energie en grondstoffen kunnen verbruiken.

De workshop werd naast Anja Overdiek, begeleidt door Annigje Roest (NHL Stenden), Chris van Veldhuizen (TMO Fashion Business School) en Adriana Krawzcyk (Hogeschool van Amsterdam). Aanwezige professionals van onder meer Milieucentraal, PBL, ABN Amro en Regieorgaan SIA herkenden dilemma's, zoals het op meer verkoop geijkte overheersende businessmodel en een door retailers waargenomen gebrek aan invloed op productieketens. Maar ze zagen ook kansen in het ondersteunen van transparante keurmerken door de sector en in nieuwe businessmodellen die meer gericht zijn op hergebruik, "refurbishing" en reparatie of het "cureren" van een duurzame lifestyle. Hierbij zagen ze wel een rol voor de overheid weggelegd: lagere BTW op duurzaam geproduceerde producten en veranderde boekhoudregels zouden nieuwe retailkansen aanjagen.


Deel deze pagina

Duurzaamheid RetailInnovationPlatform RINPcirculair