Het leasen van producten steeds meer geaccepteerd

Nieuwsbericht

Bron: Motivaction

Je fiets leasen bij Swapfiets, je spijkerbroek bij MUD en je koelkast bij Dixons: het is tegenwoordig mogelijk om allerlei producten te leasen. Nederland staat daar ook steeds meer voor open: voor precies eenderde van de consumenten is het leasen van producten inmiddels zeker een optie. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction

Je fiets leasen bij Swapfiets, je spijkerbroek bij MUD en je koelkast bij Dixons: het is tegenwoordig mogelijk om allerlei producten te leasen. Nederland staat daar ook steeds meer voor open: voor precies eenderde van de consumenten is het leasen van producten inmiddels zeker een optie. Dertig procent staat er neutraal tegenover, terwijl 37% niet bepaald gecharmeerd is van dit idee. Ontzorgen wat betreft onderhoud en niet geconfronteerd kunnen worden reparatiekosten zijn de belangrijkste redenen om wél te willen leasen. De wens om eigenaar te zijn van een product, de voorkeur om in één keer te betalen en het idee dat leasen duur(der) is zijn de belangrijkste barrières. Dit blijkt uit representatief online onderzoek van Motivaction onder 1.066 Nederlanders, uitgevoerd in het voorjaar van 2019.

Jongeren staan meer open voor leasen

Ruim eenderde van de consumenten (37%) stelt dat ze nooit zouden overwegen om een product te leasen. Dit geldt in veel sterkere mate voor 65-plussers, van wie de helft (53%) dit nooit zou doen. Jongeren tot 35 jaar staan hier veel meer voor open. Voor slechts een kwart (28%) van hen is productlease géén optie, terwijl vier op de tien dit juist wel een realistisch scenario vinden.

Nu nog duurder uit

Een belangrijke barrière om producten te leasen is prijs: zes op de tien consumenten (61%) denken dat je met het leasen van producten altijd duurder uit bent. Anderzijds stelt eenderde (32%) dat het leasen van heel veel producten over vijf jaar heel normaal zal zijn. Waarschijnlijk verwacht men daarbij dat de (gepercipieerde) prijsverschillen tegen die tijd acceptabel zullen zijn of, in het meest optimistische geval, niet meer zullen bestaan.   

Auto’s en zonnepanelen meest populair

Wanneer we kijken welke producten mensen leasen of overwegen te leasen, dan blijken auto’s en zonnepanelen het meest populair. Hoewel dit nu privé - dus los van de zakelijke markt - nog maar nauwelijks gebeurt, overwegen substantiële aantallen consumenten in de toekomst wel te gaan leasen (auto’s 39%, zonnepanelen 35%). Als we kijken naar de jongere consumenten, de 15-34 jarigen, is duidelijk dat zij op dit moment al vaker dan gemiddeld gebruikmaken van dit soort leaseconstructies. In absolute aantallen stelt het nog weinig voor, maar het begin is er.

Geen onderhoudskosten of andere tegenvallers belangrijkste triggers

De belangrijkste motivaties om wél te (gaan) leasen zijn het ontbreken van zorgen over onderhoudskosten of andere financiële tegenvallers. De jongste leeftijdsgroep (15-24 jaar) stelt vaker dan gemiddeld dat zij elektronica, huishoudelijke apparaten, fietsen en/of een auto (zouden) leasen omdat het goedkoper is dan kopen. Een andere reden voor hen, zeker in relatie tot een auto, is het feit dat je gespreid kan betalen zodat de kosten minder drukken op het totale uitgavenpatroon. Duurzaamheid blijkt in dit proces maar een zeer marginale factor.

Prijs, de eigenaar willen zijn en liever in één keer betalen belangrijkste barrières

De belangrijkste redenen om niet te willen leasen zijn dat mensen graag eigenaar worden van een product, dat ze liever in één keer betalen en dat verwachten dat het duurder is. Als het gaat om producten die gedragen/beslapen worden, is hygiëne ook een belangrijke reden om niet te (willen) leasen.

Bron: Motivaction, 29.04.2019


Deel deze pagina

Consumentengedrag