Hoe heeft de BIZ-wet in de praktijk uitgepakt?

Blog

Bron: Retail Innovation Platform

In 2009 werd de experimentenwet BIZ ingevoerd. Deze is per 1 januari 2015 omgezet in een permanente wet. De BIZ-wet bestaat nu dus 5 jaar. Hoog tijd om terug te blikken. In deze blog vertellen Maud van Mosselaar (Kenniscentrum Creating 010, van Hogeschool van Rotterdam) en Peter Troxler (Hogeschool Rotterdam) over hoe de BIZ-wet in de praktijk heeft uitgepakt.

In een eerdere blog over het onderzoek heeft Anne Risselade het dashboard met het complete overzicht van BIZ’en in Nederland voorgesteld. Naast deze verzameling van kwantitatieve gegevens is er ook onderzoek gedaan naar de vraag hoe BIZ’en in de praktijk de uitvoering van de BIZ-wet zijn aangegaan.

Zeven Casestudies

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is via Stad&Co contact gelegd met een zevental BIZ’en. Deze BIZ’en zijn verspreid in ligging en grootte – we bezochten een stedelijke winkelstraat, een winkelcentrum, een dorpscentrum, een klein, een middelgroot en een groot stadscentrum en een bedrijventerrein. We zijn heel Nederland doorgereisd en hebben gesproken met zeer enthousiaste en betrokken bestuursleden en deelnemers van de BIZ’en.

We wilden weten, waarom en door wie de BIZ is opgericht, hoe de BIZ is georganiseerd, met name hoe de BIZ intern en met andere partners samenwerkt, welke activiteiten ontplooid worden en welke resultaten de BIZ daarmee behaalt. Uiteindelijk wilden we van de bestuurders en deelnemers ook weten, wat hun ervaringen met het instrument BIZ waren en welke tips ze aan andere, startende BIZ’en zouden willen geven.

“…ik zou zeggen, kijk goed af.”

De omgeving is belangrijk

De beweegredenen om een BIZ op te zetten zijn uiteenlopend. Aanleiding kan de behoefte zijn om een gebied te verbeteren – qua veiligheid, sfeer, bekendheid of door aanpak van leegstand. In andere gevallen zijn het ontwikkelingsplannen van overheden die ondernemers bij elkaar brengen om gezamenlijk hun stem te laten horen.

 

“…er is ook gebleken dat je partij bent, dat je als binnenstad partij bent in een stad. Dat er echt een stem is. Het is een groep.”

De BIZ wordt ook gekozen om bestaande vormen van samenwerking te continueren en breder te verankeren. Immers is meebetalen aan een BIZ een verplichting en geen keuze. Aanpakken van free-riders, ondernemers die niet meebetalen maar wel profiteren van de investeringen van andere ondernemers, was bij meer dan de helft van de BIZ’en mede een aanleiding voor de oprichting.

 

Denken, doen, doorpakken, delen

Om een BIZ op te richten en draaiend te houden, moeten bestuur en deelnemers aandacht schenken aan vier thema’s. Er moet een duidelijke leidraad zijn, een doel voor de BIZ. Er moet een BIZ-bestuur zijn dat in bepaalde situaties ook daadkracht toont. Er moet gedurende de hele periode van de BIZ voor continuïteit van de activiteiten gezorgd worden. En er moet binnen de BIZ en met de omgeving samengewerkt worden.

Deze vier thema’s zijn onderling verbonden en hebben invloed op elkaar. Daarom hebben we ze in een ontwikkelingsmodel voor BIZ’en samengevat, met de vier woorden “denken” (doel en strategie), “doen” (de daadkracht van het bestuur), “doorpakken” (de continuïteit van de activiteiten), en “delen” (de samenwerking intern en extern).

“…gewoon doen. Gewoon echt dingen doen waar de ondernemer wat aan heeft. Dus niet alleen maar plannen schrijven en hoog overvliegen.”

Leren en professionaliseren

Delen is niet alleen voor de BIZ en haar deelnemers en stakeholders belangrijk. Ook onderling hebben de BIZ’en de behoefte om en van elkaar te leren. Daarom vond onder meer ook het landelijke seminaar “5 jaar BIZ in Nederland” plaats met de ondertitel “Eerlijk zullen we alles delen”. Toen was ook te zien dat het thema delen het belangrijkst werd gevonden door de zaal.

 

Leren en professionaliseren

Delen is niet alleen voor de BIZ en haar deelnemers en stakeholders belangrijk. Ook onderling hebben de BIZ’en de behoefte om en van elkaar te leren. Daarom vond onder meer ook het landelijke seminaar “5 jaar BIZ in Nederland” plaats met de ondertitel “Eerlijk zullen we alles delen”. Toen was ook te zien dat het thema delen het belangrijkst werd gevonden door de zaal.

 

“…stel dat we nu zouden beginnen met de BIZ en we zouden het af kunnen kijken van een andere BIZ, dan zou dat heel veel tijd schelen.”

Door te leren van elkaar kunnen BIZ’en professionaliseren, een behoefde die vele BIZ’en hebben. Of een BIZ probeert externe professionals in te zetten voor specifieke taken. Dat is uiteraard ook afhankelijk van het beschikbare budget en de inzet van de middelen. En er zijn ook nog andere manieren om te leren en te professionaliseren voor BIZ’en, bijvoorbeeld ook door samen te werken met kennisinstellingen zoals hogescholen.

Lees meer over het BIZ-onderzoek in het onderzoekrapport, te downloaden via www.cmihva.link/rapport5jaarbiz of bekijk de resultaten in een online interactief dashboard via www.cmihva.link/dashboard5jaarbiz.

Maud van de Mosselaar is werkzaam als onderzoeker bij het kenniscentrum Creating 010 van de Hogeschool Rotterdam, Peter Troxler is lector bij deze Hogeschool en zijn beide lid van het Retail Innovation Platform. Voor vragen of suggesties over het onderzoek kunt u mailen naar m.van.de.mosselaar@hr.nl


Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform Winkelstructuurtransformatie