Hoe word jij een gamechanging organisatie?

Whitepaper

Bron: ShoppingTomorrow

De expertgroep A Gamechanging Organization van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow heeft onderzocht wat de belangrijkste kenmerken en succesfactoren zijn van een gamechanging organisatie. Zij kwamen tot de conclusie dat er niet één voorbeeld is dat allesomvattend is. Wel herkenden ze elementen of dimensies die van belang zijn om gamechanging te kunnen zijn als onderneming.

Een gamechanging organisatie kijkt en handelt vanuit het perspectief van de klant. Dit betekent dat je goed inzicht moet hebben in je klanten en hun gedrag en dat je je organisatie zo inricht dat je de klant zo optimaal mogelijk kunt ondersteunen in zijn klantreis. De expertgroep heeft vier essentiële bouwstenen van een gamechanging organisatie herkend en benoemd. In de bluepaper van de expertgroep zijn ze uitgewerkt in een infographic.

Leadership

 • Purpose-driven: Je weet als organisatie waarom je bestaat, welk probleem je oplost of in welke behoefte je voorziet.
 • Active sponsor: Het leiderschapsteam van de organisatie draagt de verandering in woord en daad.
 • Performance-focused: Daadkracht en resultaat staan centraal.
 • People-driven: Het management zet de medewerker centraal.

Capabilities

 • Analytical skills: Medewerkers zijn in staat data te lezen en toe te passen.
 • Social skills: Medewerkers zijn communicatief vaardig en verbindend.
 • Creative skills: Medewerkers denken buiten de gebaande paden.
 • Autonomy/personal ownership: Medewerkers redeneren vanuit "Wat kan ik doen om bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen?"

Way of working

 • Work hard/play hard: Creëer als organisatie een veilige en inspirerende omgeving waarin hard gewerkt wordt, prettig met elkaar wordt omgegaan en van daaruit ideeën ontstaan.
 • Tech-driven: In het dagelijkse werk speelt technologie in alle teams een dominante rol in verandering en vooruitgang.
 • Cross-functional teamwork: We zijn niet gebonden aan structuren en we werken multidisciplinair.
 • Flexibility: Wij passen onze werkwijze gemakkelijk aan veranderende omstandigheden aan.

 

Governance

 • Data-driven: Sturing vindt plaats op interne en externe feiten en ontwikkelingen.
 • Transparency: Besluiten, normen en waarden zijn bij iedereen helder.
 • Everybody on the same page: Het management heeft één verhaal naar buiten.
 • Funding/resources: Budgetten borgen innovatie en organisatieontwikkeling.

Waar start je nu als organisatie om gamechanging te worden? Het is goed om geïnspireerd te raken door voorbeelden om je heen, maar misschien is het nog wel belangrijker om intern het gesprek met elkaar aan te gaan. In de bluepaper geeft de expertgroep, onder leiding van GWYNT en The People Side of Change, tips om daarmee om te gaan.


Deel deze pagina

Arbeidsmarkt Retailsector