Hogescholen en brancheorganisaties lanceren kenniswebsite voor de retailsector

Persbericht

Bron: Retail Innovation Platform

Twaalf Nederlandse hogescholen en universiteiten, verenigd in het Retail Innovation Platform, hebben vandaag samen met brancheorganisaties INretail en Thuiswinkel.org een nieuwe kenniswebsite voor de retailsector gelanceerd: retailinsiders.nl. Het doel van Retail Insiders is om cijfers en kennis over de retailsector beter toegankelijk te maken voor retailers door deze te bundelen op één centrale website. Het Retail Innovation Platform, dat kennisinstellingen vertegenwoordigt die onderzoek doen naar ‘retail innovatie’, is een belangrijke kennisleverancier voor Retail Insiders.

Jesse Weltevreden, professor Digital Commerce bij de Hogeschool van Amsterdam en voorzitter van het Retail Innovation Platform: ”Middels praktijkgericht onderzoek willen we retailers helpen om te innoveren, maar de kennis die we ontwikkelen bereikt lang niet alle retailers. Retail Insiders is voor ons een prachtig medium om alle kennis die we ontwikkelen te delen met de sector!”

Verbinding retailsector & kennisinstellingen
Naast het delen van actuele kennis, wil het Retail Innovation Platform, het via Retail Insiders makkelijker maken voor retailers om in contact te komen met kennisinstellingen voor stageplaatsen, opleidingen en onderzoeksopdrachten. Retailers en stakeholders kunnen voor diverse soorten onderzoeksvragen terecht bij de deelnemende kennisinstellingen, variërend in
omvang en doorlooptijd: laagdrempelig studentonderzoek, afstudeeronderzoek en (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoeksvragen uit de praktijk signaleren
Onderzoekers van de deelnemende kennisinstellingen gaan dit jaar samen met de sector invulling geven aan vijf retail innovatie thema’s die op de nieuwe kenniswebsite staan beschreven: ‘veranderend consumentengedrag & nieuwe businessmodellen’, ‘data-driven retail & e-commerce’, ‘customer experience & technologie in de winkel’, ‘circulaire concepten &
duurzaamheid’ en ‘toekomstbestendige winkelgebieden’. Het doel is om per thema een position paper te schrijven over hoe de kennisinstellingen middels (gezamenlijk) onderzoek de komende jaren invulling gaan geven aan de kennisbehoefte in de sector. Deze papers worden gepresenteerd in september 2019 op een door het platform georganiseerd seminar.

Over het Retail Innovation Platform
Het Retail Innovation Platform helpt de innovatie- en concurrentiekracht van de retailsector te versterken door samen met retailers en andere stakeholders, zoals overheden en
vastgoedpartijen, onderzoek uit te voeren dat gericht is op de ontwikkeling en succesvolle toepassing van nieuwe kennis voor de sector. 


Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform