In de retail domineert nog altijd de zelfstandige

Nieuwsbericht

Bron: Retail Insiders

We horen het steeds vaker: “Het maakt niet meer uit waar je gaat winkelen. De winkelgebieden lijken steeds meer op elkaar door herhaling van dezelfde winkelformules”. Toch ligt het aandeel filiaalbedrijven* op het totaal aantal verkooppunten binnen de detailhandel al jaren rond de 37% (Bron Locatus).

We horen het steeds vaker: “Het maakt niet meer uit waar je gaat winkelen. De winkelgebieden lijken steeds meer op elkaar door herhaling van dezelfde winkelformules”. Toch ligt het aandeel filiaalbedrijven* op het totaal aantal verkooppunten binnen de detailhandel al jaren rond de 37% (Bron Locatus).

Het merendeel van de verkooppunten is in handen van een zelfstandig ondernemer gebleven. Het totaal aantal actieve verkooppunten in 2019 ligt 9% lager dan in 2015. Dat de verhouding filiaalbedrijf versus zelfstandige gelijk blijft, geeft aan dat de krimp beide type ondernemingen ongeveer even sterk treft (formules -9%, zelfstandigen -10%).

Het (vermeende) gebrek aan variatie vindt ook geen onderbouwing als we kijken naar de verscheidenheid aan formules die door de filiaalbedrijven worden uitgerold. In juli 2019 telde Locatus zo’n 1.179 verschillende formules. Dit zijn meer formules dan de 1.131 in de telling van juli 2018. Binnen de formules lijkt er geen sprake van concentratie, waarbij grote formules groter worden en kleinere kleiner. Zowel bij de grootste formules, zeg de top 100, als bij de overige groep kleinere formules lijkt per saldo tussen 2019 ten opzichte van 2018 het aantal verkooppunten vrijwel niet toegenomen. Er zijn uiteraard uitzonderingen, zoals de Jumbo, waar het aantal verkooppunten wel toenam.

Het aandeel formule/ketenbedrijven ligt het hoogst in winkelgebieden met in plaatsen met 50.000 tot 100.000 inwoners, waar zo’n 44% van de verkooppunten in handen is van een formule/ ketenbedrijf.  Naarmate het aantal inwoners groter is, stijgt het aantal formule/ketenbedrijven. Uitzondering hierop vormen de grootste winkelgebieden. Zo ligt het aandeel formule/ketenbedrijven in winkelsteden met 175.000 inwoners of meer op zo’n 35%. Deze zeer grote winkelgebieden kennen doorgaans veel zijstraten waar, door het hoge aantal inwoners, ook ruimte is voor zelfstandigen.

De filialiseringsgraad verschilt sterk per branche. Zo ligt deze in de supermarktbranche op 70%, terwijl in de woninginrichtingsbranche het aandeel formule/ketenbedrijven zo’n 24% van het aantal verkooppunten bedraagt.

Wil je weten wat het aandeel zelfstandigen is binnen een specifieke branche? Kijk dan in het retail data dashboard, onder het onderwerp ‘Winkels per samenwerkingsvorm’.  

*De bron Locatus registreert een verkooppunt als formule indien er wereldwijd zeven of meer vestigingen zijn, óf indien een onderneming meer dan 100 werknemers in dienst heeft, en toch minder dan 7 vestigingen.


Deel deze pagina

Retailsector