Leden van Betaalvereniging blikken na PSD2 vooruit naar Open Banking

Verslag

Bron: Betaalvereniging Nederland

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering op 16 mei organiseerde Betaalvereniging Nederland een debat voor haar leden over PSD2: waar staan we, wat zien we, wat verwachten we?

De leden namen kennis van de activiteiten in het kader van het National Implementation Support Platform NL (NISP-NL) en wisselden observaties en opinies over wat PSD2 inmiddels teweeg heeft gebracht en nog teweeg zal brengen. Een vooruitblik naar mogelijke ontwikkeling van Open Banking in Nederland en de rest van Europa, en een gedachtewisseling over de vraag of PSD2 Europa sterker maakt of juist de weg plaveit voor Big Techs van buiten Europa.

Waardevol stakeholder-platform

Uit de presentaties van Max Geerling (Betaalvereniging Nederland) en Evert Fekkes (De Nederlandsche Bank) over NISP-NL en de EBA RTS 33(6) kwam naar voren dat zowel banken als TTPs hard werken aan implementaties van APIs en het verkrijgen van vrijstellingen voor een terugvaloptie. NISP-NL blijkt een waardevol stakeholder-platform voor alle deelnemers waardoor TPPs en banken elkaar weten te vinden om ervaringen te delen rond de kern-PSD2 diensten.

Consument aan het roer én wrijvingsloos betalen?

Tijdens de paneldiscussie met Esther Stegman van De Volksbank, Jeroen van Glabbeek van CM.com en Eric Tak van ING vroeg gespreksleider Gijs Boudewijn in hoeverre PSD2 de consument nou echt aan het roer zet en wat daarvan de gevolgen zijn voor het betaalgemak. Stegman van De Volksbank ziet een ‘PSD2-hoofdschakelaar’ voor zich voor iedere klant. Met die ‘hoofdschakelaar’ kan een klant zijn betaalrekening helemaal afsluiten voor PSD2-dienstverleners, of niet. Of dit is toegestaan is onderwerp van onderzoek. ING waagt zich op dit moment niet aan zo’n ruime interpretatie van de wetgeving, maar volgt de ontwikkelingen op de voet en ziet ook de behoefte aan controle bij de klant.

Van Glabbeek van betaaldienstverlener CM.com toonde zich een groot voorstander van PSD2, wetgeving en toezicht. Dit biedt andere spelers dan banken mogelijkheden om betaaldiensten aan te bieden. Hij ziet een toekomst voor zich waarin klanten niet meer voor alle diensten van één bancaire aanbieder gebruikmaken, maar voor verschillende diensten (betalingsverkeer, hypotheek, verzekeringen) van de beste op dat gebied. En dat kunnen zeker ook nieuwe aanbieders zijn. In het verleden kregen zijn opa en oma van de voorganger van KPN ook te horen dat andere telecomaanbieders onbetrouwbaar waren en slechte kwaliteit leverden. We zien hoe de telecommarkt zich heeft ontwikkeld. Zo zal het ook banken vergaan, aldus Van Glabbeek. Het panel besprak de betekenis en waarde van het vertrouwen van klanten dat banken nu hebben. Vertrouwen dat het geld er morgen nog staat? Vertrouwen dat de klant het beste aanbod krijgt? Vertrouwen dat de klant het snelst kan profiteren van innovaties?

Van Glabbeek maakt hij zich zorgen om de gevolgen voor het betaalgemak van de strenge eisen die onder PSD2 aan de goedkeuring van consumenten wordt gesteld, met de regels voor Secure Customer Authentication. Volgens die regels moet iedere consument al bij een betrekkelijk laag bedrag van 30 of 50 euro heel uitdrukkelijk met twee gescheiden authenticatiefactoren goedkeuring verlenen voor bijvoorbeeld een mobiele betaling. Daarmee worden betalingen allerminst wrijvingsloos, zoals betaaldienstverleners en ondernemers graag zouden willen. Het werpt in de ogen van Van Glabbeek onnodige hindernissen op voor klanten in winkels en bij online handel.

API’s, API’s en nog meer API’s

Het panel stelde vervolgens vast dat de uitdaging voor de korte termijn zich toespitst op heldere, betrouwbare interfaces tussen banken en PSD2-dienstverleners, de zogeheten API’s. Met ruwweg 6000 verschillende banken in de EU liggen er zonder goede afspraken evenzoveel verschillende interfaces in het verschiet. Big Techs zoals Google en Apple hebben de middelen en mensen om met zoveel verschillende API’s toch snel nieuwe pan-Europese diensten te ontwikkelen en aan te bieden. Vooral voor kleinere fintechs zou zo’n overdaad aan API’s een haast onoverkomelijke drempel opwerpen. In Nederland werken de Betaalvereniging, DNB, de banken en PSP’s daarom samen in NISP-NL om in elk geval een soepele implementatie van API te faciliteren.

Scheme en platforms voor Open Banking

Wanneer de horde van heldere, betrouwbare interfaces is genomen, liggen bredere vergezichten voor Open Banking in het verschiet. Kunnen Europese banken en Europese fintechs ten behoeve van Open Banking een dam opwerpen tegen de Big Techs uit de VS en China? Dat was immers de bedoeling van de Europese wetgeving? Wat is daar dan voor nodig? Het panel verkende de kansen voor een collectief Europees scheme, een stelsel van afspraken voor Open Banking dat garanties moet bieden voor eigen pan-Europese transactieplatformen die kunnen wedijveren met bijvoorbeeld de Amerikaanse card schemes en de alles omvattende mobiele handelsplatformen uit China. Een afsprakenstelsel van Europese bodem moet gelijke kansen bieden voor Europese transactieplatformen. Over de haalbaarheid en kansen van zo’n Europees scheme en de bijbehorende ecosystemen, liepen de meningen binnen het panel uiteen.


Deel deze pagina

Betalingsverkeer