Leegstand in vastgoed in beeld

Nieuwsbericht

Bron: Retailagenda

Het CBS heeft – samen met Geonovum en het Kadaster – een Leegstandsmonitor voor alle gemeenten in Nederland samengesteld. In dit onderzoek is leegstand onder alle soorten vastgoed op dezelfde manier gemeten.

Aanleiding voor deze algemene monitor was de leegstandmonitor die het CBS vorig jaar presenteerde met de provincie Overijssel. Deze bevat ook cijfers van heel Nederland, maar de focus ligt vooral op de genoemde provincie. Bij de lancering van de monitor bleken de leegstandsgegevens interessant voor heel Nederland. De monitor was zo’n succes dat op diezelfde dag al concrete afspraken werden gemaakt voor een vervolg.

Dit prototype is nu in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu verder ontwikkeld tot een landelijke informatievoorziening vastgoedgebruik. De leegstandsmonitor is beschikbaar als interactief dashboard.

Kijk op de site van CBS voor meer informatie en artikelen.

 


Deel deze pagina

Winkelstructuurtransformatie