Meer koopstromen op Retail Insiders

Nieuwsbericht

Bron: Retail Insiders

De Retailagenda en het IPO (Interprovinciaal Overleg) hebben een Afsprakenkader opgesteld met landelijke richtlijnen voor Provinciaal Koopstromenonderzoek. Het doel van het kader is om per provincie betrouwbare en onderling vergelijkbare koopstroomgegevens te verzamelen, de richtlijnen dragen hieraan bij door een zo hoog mogelijke uniformiteit in data te ontwikkelen. Deze data zal de komende jaren via Retail Insiders worden ontsloten in het Koopstromen Dashboard.

De Retailagenda en het IPO (Interprovinciaal Overleg) hebben een Afsprakenkader opgesteld met landelijke richtlijnen voor Provinciaal Koopstromenonderzoek. Het doel van het kader is om per provincie betrouwbare en onderling vergelijkbare koopstroomgegevens te verzamelen, de richtlijnen dragen hieraan bij door een zo hoog mogelijke uniformiteit in data te ontwikkelen. Deze data zal de komende jaren via Retail Insiders worden ontsloten in het Koopstromen Dashboard.

In de huidige Dashboard staan al de gegevens van het Randstad Koopstromenonderzoek 2018. De komende periode worden de eerste voorbereidingen getroffen om tot een format te komen waarin gegevens van andere koopstromenonderzoeken kunnen worden aangeleverd. Provincies en haar uitvoerende bureaus worden benaderd om recente koopstroomgegevens, voor zover mogelijk, via dit format aan te leveren. Op deze wijze is het mogelijke voor retailers, consultants, gemeenten en provincies om benchmarkanalyse te maken van gelijksoortige winkelgebieden, gemeenten en regio’s. Zo komen we stap voor stap tot een landsdekkend en landsgrensoverschrijdend beeld van de koopstromen van consumenten.

Retail Insiders heeft de uitdaging aangenomen om, in opdracht van de Retailagenda, de gegevens vanuit verschillende koopstroomonderzoeken bijeen te brengen en te ontsluiten via een gebruiksvriendelijk dashboard. Op deze wijze kunnen in één dashboard de resultaten van gelijksoortige steden, wijken en dorpen binnen Nederland onderling worden vergeleken. Het dashboard zal openbaar beschikbaar zijn en het kennisplatform Retail Insiders is hiervoor dé aangewezen plek.

Momenteel worden de eerste voorbereidingen getroffen om tot een format te komen waarin gegevens kunnen worden aangeleverd. Provincies en haar uitvoerende bureaus worden benaderd om recente koopstroomgegevens, voor zover mogelijk, via dit format aan te leveren. Dankzij het nieuwe Afsprakenkader zal dit proces voor toekomstige koopstroomgegevens gestroomlijnd verlopen.

Zo komen we stap voor stap tot een landsdekkend en landsgrensoverschrijdend beeld van de koopstromen van consumenten.

Indien er zich nieuwe, haalbare, mogelijkheden voor doen waar het gaat om gebruik van big data, dan wordt het afsprakenkader herzien.


Deel deze pagina

Koopstromen Retailagenda