Minder verkooppunten, maar evenveel meters

Nieuwsbericht

Bron: Retail Insiders

Er is een nieuwe update over het winkelaanbod detailhandel beschikbaar op Retail Insiders. In dit artikel een reflectie op de ontwikkelingen tijdens de pandemie.

Heeft de Covid pandemie ontwikkelingen versneld in het winkelaanbod? Vooralsnog is er geen scherpe trendbreuk zichtbaar. De reeds ingezette daling in het aantal verkooppunten (vkp) in de non-food heeft zich doorgezet, waar dit in de food stabiel bleef. In winkelvloeroppervlakte (wvo) steeg het aantal m2 in food licht en nam het aantal meters in de non-food enkele procenten af. Het kan stilte voor de storm zijn, waar steunmaatregelen stoppen en online meer de modus is geworden.

Feit is wel dat het aantal verkooppunten in de detailhandel onder de 85.000 is gedoken, waar in 2015 nog bijna de 95.000 werd aangetikt (excl. tanksstations). Ruim driekwart hiervan wordt ingevuld met non-food, maar in m2 winkelvloeroppervlakte neemt food een steeds groter aandeel in. In 2015 betrof food 18% van het totale aantal m2, in 2021* ligt dit op 21%.

*peilmoment 1 juli

Figuur 1. Ontwikkeling winkelaanbod detailhandel, winkelvloeroppervlakte x 1.000 m2. Bron: Locatus op Retailinsiders.nl

Ontwikkeling winkelaanbod provincies

In vrijwel alle provincies lag de daling in het aantal non-food verkooppunten in juli 2021 ten opzichte van juli 2019 rond de 6 a 7%. Alleen in Zeeland bleef de daling beperkt tot 4%. Ook in het aantal m2 winkelvloeroppervlakte non-food was sprake van daling, zij het minder sterk, wat duidt op sluiting van de relatief kleine verkooppunten. In de food sector nam het aantal verkooppunten enigszins af in de meeste provincies, maar steeg het aantal m2 winkelvloeroppervlakte in bijna alle provincies. Dit duidt op schaalvergroting. Per 1000 inwoners ligt het aantal verkooppunten en m2 wvo retail het hoogst in Zeeland en het laagst in Flevoland (2,7 vkp p/1000 inw.).

Tabel 1. Ontwikkeling winkelaanbod provincies. VKP verkooppunten, WVO Winkelvloeroppervlakte x 1.000 m2. Bron: Locatus op Retailinsiders.nl

Consumentenelektronica sterkste daling in verkooppunten tijdens pandemie

In afgelopen twee jaar (juli 2019 – juli 2021) nam het aantal verkooppunten in algemene levensmiddelen toe met 3%, waar het aantal speciaalzaken in voeding afnam met 3%. De sterkste relatieve daling was zichtbaar in de brancheclusters Consumentenelektronica met 12% (468 verkooppunten) en in absolute zin bij ‘Kleding, schoen en sportzaken’ met 1.910 minder verkooppunten (- 9%).  

Figuur 2. Ontwikkeling verkooppunten brancheclusters. Bron: Locatus op Retailinsiders.nl

Ondertussen neemt de filialisering binnen de retail gestaag verder toe. Inmiddels wordt in winkelgebieden met meer dan 50.000 inwoners circa zeventig procent van de m2 winkelvloeroppervlakte detailhandel geëxploiteerd door formules.

Meer weten over de ontwikkelingen in het winkelaanbod binnen de detailhandel? Specifieke branches of de leegstandontwikkeling? Kijk onder 'branches' op Retail Insiders.


Deel deze pagina

Inretail Retailfood Retailnonfood Winkelstructuurtransformatie