Nieuw Centrum voor praktijkgericht onderzoek AI

Nieuwsbericht

Bron: Retail Insiders

Er komt een centrum voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van Responsible Applied AI en de retailsector vorm hierbij een belangrijke leeromgeving.

Artificiële Intelligentie (AI) ontwikkelt zich in hoog tempo met verregaande consequenties voor de hele maatschappij (alle sectoren, beroepen en burgers). Hoewel AI nieuwe kansen biedt voor (mkb-)bedrijven, zijn er tegelijkertijd veel vragen. Vragen die met het huidig AI-onderzoek, dat veelal fundamenteel en gericht op de technologie is, niet worden beantwoord.

Er is behoefte aan praktijkgericht onderzoek die inzicht biedt in methoden om de AI-technologie zinvol te kunnen implementeren in een specifieke context. Daarnaast zijn er vragen over het ontwerpproces van AI-oplossingen: hoe kun je daarin rekening houden met ethische en maatschappelijke vraagstukken?

Dankzij een SPRONG-subsidie van SIA, kunnen een drietal hogescholen (HvA, HR en HU) samen met 25 praktijkpartners, bouwen aan een infrastructuur voor een krachtige onderzoeksgroep. Retail Insiders, INretail, TWO, Shopping Tomorrow en Klantenservice Federatie, zullen als praktijkpartners actief bijdragen aan het opzetten ontwikkelen van de hybride leeromgevingen in de retailsector. Doel is om vanuit de leeromgeving praktische tools, instrumenten, onderwijs en trainingen te ontwikkelen die breed inzetbaar zijn voor de toepassing van AI in de desbetreffende sector Gedurende het SPRONG-programma wordt het aantal toepassingsgebieden uitgebreid en waar mogelijk nationaal opgeschaald.

Met die onderzoekservaringen en -resultaten beoogt de SPRONG-groep een Responsible Applied AI methodologie te ontwikkelen, die helpt om verantwoorde AI-oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren.

Meer informatie 


Deel deze pagina

Digitalisering RetailInnovationPlatform Retailonline