Nieuwe proef met blockchain van start in haven Rotterdam

Nieuwsbericht

Bron: Bas Dijkhuizen voor Logistiek.nl

In de Rotterdamse haven begint een proef met blockchain-technologie rond de aanvoer en overslag van containers. De test die het havenbedrijf samen met ABN Amro en Samsung uitvoert, start begin volgend jaar.

Het Rotterdamse havenbedrijf kondigde vorig jaar al aan werk te maken van blockchain-technologie. Deze pilot, die vrijdag werd aangekondigd, betreft multimodaal transport van een container van een fabriek in Azië naar een locatie in Nederland. In eerste instantie wordt de pilot door de drie partijen – ABN Amro, de logistieke en IT-tak van Samsung SDS en BlockLab (een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam) uitgevoerd.

Lagere kosten met blockchain

Het uiteindelijke doel is om alle stromen binnen de keten te bundelen en papier in de ban te doen. De blockchain-technologie moet ook zorgen voor lagere kosten. Volgens de initiatiefnemers staat het samenwerkingsverband ook open voor andere partijen. Paul Smits, chief financial officer bij het Havenbedrijf Rotterdam, zegt in een toelichting op de samenwerking dat op dit moment de betalingen, administratie en het fysieke vervoer van containers nog vrijwel volstrekt in gescheiden circuit plaatsvindt. “Dat leidt tot oponthoud en inefficiëntie omdat er veel partijen betrokken zijn en alles via papieren documenten gaat.”

28 bedrijven bij één containerzending

Bij een containertransport van China naar Rotterdam zijn volgens Smits bijvoorbeeld nu gemiddeld 28 partijen betrokken. “Het transporteren, volgen en financieren van goederen en diensten moet even makkelijk worden als het online bestellen van een boek”, stelt Smits.

Logistieke ketens transparanter maken

Volgens Daphne de Kluis, CEO Commercial Banking van ABN Amro, integreert de bank in de pilot diverse stromen: van workflow management in combinatie met track & trace tot aan de digitalisering van papieren documenten zoals de vervoersbrief en de financiering van de verhandelde goederen of diensten. “Het uiteindelijke doel is te komen tot een open, onafhankelijk en wereldwijd platform dat uitgaat van het verladersperspectief. Hierdoor worden logistieke ketens transparanter, efficiënter en kunnen op termijn miljoenen euro’s worden bespaard.”

Eerste resultaten in februari 2019

Sanghun Lee, President van Samsung SDS EU/CIS stelt dat blockchain aan alle ketenpartijen de mogelijkheid biedt om aan de hand van gevalideerde data en zonder centrale leiding, de activiteiten te laten coördineren. “Digitalisering zorgt hierbij voor automatisering, wat een ultra efficiënte logistieke keten mogelijk maakt.” De eerste resultaten van het blockchain-project zullen volgend jaar februari bekend worden gemaakt.


Deel deze pagina

Logistiekdistributie Techniek