Omzetkengetallen ruimtelijk-economisch onderzoek 2017

Nieuwsbericht

Bron: INretail

Op initiatief van een achttal toonaangevende onderzoek- en adviesbureaus is in samenwerking met INretail een nieuwe notitie Omzetkengetallen specifiek voor ruimtelijk-economisch onderzoek in de detailhandel gepubliceerd. De analyses onderliggend aan de kengetallen zijn uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia.

De notitie ‘Omzetkengetallen ruimtelijk- economisch onderzoek 2017’ is voor alle branchegenoten openbaar en gratis beschikbaar. De notitie beoogt hiermee het gebruik van eenduidige omzetcijfers te stimuleren en het rekenen met cijfers uit verschillende bronnen met verschillende definities en afbakeningen te voorkomen.

De omzetkengetallen bestaan uit de omzet per hoofd en de omzet per vierkante meter voor food- en non-food branches voor de jaren 2012-2017. Naast de omzetkengetallen, omvat de notitie ook een uiteenzetting van de wijze waarop de omzetkengetallen toegepast kunnen worden bij een (standaard) ruimtelijk economisch onderzoek aan de hand van een voorbeeldberekening. Daarbij rekening houdende met de toepasbaarheid van recente koopstroomonderzoek waar internet integraal als aankoopkanaal wordt meegenomen.

De 8-tal initiatiefnemers uit het vak (BRO, Bureau Stedelijke Planning, DTNP, Ecorys, I & O Research, NRW, Rho adviseurs en Seinpost Adviesbureau) hanteren de omzetkengetallen en rekenmethode bij ruimtelijk-economisch onderzoek. De betrokkenen raden andere partijen aan ook van deze omzetkengetallen gebruik te maken, dit ter standaardisatie van de uitgangpunten waarop ruimtelijk-economisch onderzoek wordt gebaseerd.

De notitie ‘Omzetkengetallen’ wordt jaarlijks geactualiseerd en verschijnt medio elk jaar.


Deel deze pagina

Huurmarkt Ruimtelijkeordening Winkelstructuurtransformatie